กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >ก้าวข้ามความจำเจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ก้าวข้ามความจำเจ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

คำปรารภ

เมืองไทยกำลังก้าวสู่ยุค 5 G นั่นหมายความว่า ชีวิตเราจะมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น  เพราะเทคโนโลยีจะมีสมรรถภาพ (หรือ “ฉลาด”)มากขึ้น   การติดต่อสื่อสารทำได้รวดเร็วขึ้น  แต่ในเวลาเดียวกันชีวิตเราก็จะต้องเร่งรีบยิ่งกว่าเดิม และถูกรุมเร้าด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย  แม้ทุกวันนี้เรายังอยู่ในยุค 4 G  หลายคนก็พบว่าชีวิตมีเวลาว่างน้อยลง มีความเหนื่อยล้าและความเครียดมากขึ้น  เพราะวิ่งตามโลกไม่หยุด และคิดไม่เลิก จนไม่ได้พักทั้งกายและใจ

เทคโนโลยีแม้ช่วยให้ชีวิตเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งช่วยทุ่นเวลาและทุ่นแรงของเราได้มาก แต่บ่อยครั้งเรากลับเสียเวลาและพลังงานมากมายไปกับมัน จนมีเวลาว่างน้อยลงและเหนื่อยล้ามากขึ้น  แทนที่มันจะช่วยให้เราเป็นอิสระมากขึ้น เรากลับพึ่งพิงมัน จนขาดมันไม่ได้  ผลก็คือแทนที่เราจะเป็นนายมัน  มันกลับเป็นนายเรา เราต้องทุ่มเทสิ่งสำคัญต่าง ๆ ในชีวิตเพื่อมัน รวมทั้งละทิ้งสิ่งมีค่าหลายอย่างในชีวิตเพื่อมัน

โทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตของเรา จนกล่าวกันว่ามันได้กลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคนยุคนี้ไปแล้ว   แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังต่างจากอวัยวะของเรา เพราะแม้ขาดมัน เราก็ยังอยู่ได้เป็นปกติ  อันที่จริง ถ้าอยากให้ชีวิตและจิตใจของเราเป็นปกติสุข เราควรห่างมันหรือวางมันลงบ้าง อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยให้เรามีเวลาว่างมากขึ้น  หรือมีเวลาให้กับคนสำคัญในชีวิต เช่น พ่อแม่ ลูกหลาน คนรัก รวมทั้งมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญในชีวิต เช่น การฝึกจิต เติมความสงบให้แก่ใจ

แม้ว่าการอยู่ห่างจากโทรศัพท์ รวมทั้งเทคโนโลยีชนิดอื่น ๆ  อาจทำให้ชีวิตมีรสชาติหรือความสนุกสนานตื่นเต้นน้อยลง  ยิ่งเอาเวลาที่เคยให้กับโทรศัพท์มาใช้ในการฝึกจิต ทำสมาธิภาวนาด้วยแล้ว ชีวิตก็ยิ่งจืดชืด เพราะต้องทำสิ่งที่ซ้ำ ๆ ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า วันแล้ววันเล่า  สำหรับหลายคน มันคือความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง เพราะเคยชินกับชีวิตที่ถูกปลุกเร้าด้วยสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามในความซ้ำดังกล่าว มีคุณค่าหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึง   จะว่าไปแล้ว ในความซ้ำเหล่านั้น มีสิ่งใหม่อยู่เสมอ ไม่ใช่ความซ้ำซากจำเจ  หากวางใจให้ถูก อยู่กับปัจจุบันขณะ ทำด้วยความรู้สึกตัว  เราก็จะพบคุณภาพใหม่ที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ชนิดที่เทคโนโลยีใด ๆ ก็ไม่สามารถให้แก่เราได้

หนังสือเล่มเล็กนี้ประกอบด้วยสองบทความ ซึ่งมีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าต่างวาระต่างโอกาส แม้เนื้อหาจะต่างกัน แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือช่วยให้เราอยู่ในยุคดิจิตอลด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน  แทนที่จะวิ่งตามกระแสหรือเอาแต่รู้ทันโลก ก็หันมารู้ทันตัวเอง ไม่ไหลไปตามกระแสโลก จนพลัดสู่วังวนแห่งความทุกข์

คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ แห่งชมรมกัลยาณธรรม แจ้งความประสงค์ขอนำคำบรรยายทั้งสองบทมาตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน  โดยจัดทำรูปเล่มให้พิเศษเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในกุศลเจตนา ปรารถนาให้ความเจริญงอกงามในธรรม อยู่เย็นเป็นสุขบังเกิดแก่เพื่อนมนุษย์โดยถ้วนหน้า

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved