กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

มิตรภาพเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่ง  ผู้ที่มีมิตรดี ชีวิตย่อมมีแต่ความเจริญงอกงาม  แต่บ่อยครั้งมิตรภาพก็นำมาซึ่งความทุกข์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเข้าใจผิดกัน  ความบาดหมางสามารถก่อให้เกิดแผลลึกในจิตใจ  อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่ามิตรภาพแล้วย่อมประสานกันได้ไม่ยากหากต่างฝ่ายระลึกถึงความดีที่เคยมีต่อกัน  แทนที่จะถือเอาความเห็นหรือความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่ ก็นึกถึงสุขทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นที่ตั้ง

อย่าว่าแต่ความขัดแย้งระหว่างมิตรเลย  แม้กับคนแปลกหน้า  ความเป็นศัตรูย่อมมลายหายไปเมื่ออีกฝ่ายมีน้ำใจไมตรี เข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่าย และพร้อมจะขอโทษในความผิดพลาด หรือให้อภัยเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกัน  คุณธรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยสานและเสริมมิตรภาพเท่านั้น หากยังทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเย็นด้วย  สาเหตุที่ผู้คนทุกวันนี้หาความสุขสงบได้ยาก แม้มีวัตถุพรั่งพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ก็เพราะมองข้ามคุณธรรมดังกล่าว  ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความร้าวฉาน ไม่ว่าในครอบครัวหรือในที่ทำงาน   มีเงินเท่าใดก็ไม่ช่วยให้ปัญหาดังกล่าวทุเลาลง กลับเลวร้ายมากขึ้นหากถือเอาเงินเป็นสรณะ

บทความทั้งห้าในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้จัดทำรูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น และมีเนื้อหาที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกัน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านมีชีวิตที่เปี่ยมมิตร มีจิตที่เปี่ยมสุข

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved