กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ฉลาดทำใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ สุขแต่ไหนก็ไม่พลั้ง

ฉลาดทำใจ

ISBN 978-974-05-2051-1
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ วงกลม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ฉลาดทำใจที่จำเป็นต่อชีวิตของเรา แบ่งออกเป็น ๔ ด้านเป็นอย่างน้อย ได้แก่
๑. ฉลาดทำใจในยามประสบทุกข์
๒. ฉลาดทำใจในยามมีสุข
๓. ฉลาดทำใจในวาระสำคัญ
๔. ฉลาดทำใจในยามรับรู้ข่าวสาร

หนังสือเล่มนี้เน้นหนักเรื่องฉลาดทำใจในยามประสบทุกข์เพราะเป็นปัญหาร่วมของคนส่วนใหญ่ ซึ่งมักหาทางออกไม่พบ หรือคิดไม่ถูกวิธี ซึ่งทำให้มีความทุกข์มากขึ้น

คนเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆ มากมาย แต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้ว มักหนีไม่พ้นเหตุร้ายหรือความไม่สมหวังใน ๔ เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่
๑. ทรัพย์สมบัติและหน้าตา
๒. ร่างกาย
๓. การงาน
๔. ความสัมพันธ์กับผู้คน

ทั้ง๔ เรื่องนี้แม้ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใด แต่หากรู้จักทำใจให้ถูกต้อง เรื่องร้ายก็กลายเป็นเบา หรืออาจกลายเป็นคุณประโยชน์ต่อเราด้วยซ้ำ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved