กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > บันทึกธรรมชาติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

บันทึกธรรมชาติ
รับวันใหม่ด้วยใจที่สดใส

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

ธรรมชาติมิใช่เป็นแค่ทรัพยากรสำหรับการดำรงชีวิต  หรือสิ่งสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น หากยังสามารถน้อมใจให้สงบเย็น และเป็นสื่อนำพาเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึก  การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่มีความหมายต่อจิตใจ  ผู้ที่ปรารถนาความสุข และความเจริญงอกงามในจิตใจ จึงมักอาศัยธรรมชาติเป็นวิหารธรรมอยู่เนืองนิตย์

ธรรมชาตินั้นอยู่รอบตัวเราเสมอ  แม้อยู่ในเมือง ก็สามารถสัมผัสรับรู้ธรรมชาติได้แทบทุกขณะ  จะว่าไปแล้วธรรมชาติยังอยู่ในตัวเราด้วย   ลมหายใจ หัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเชื่อมโยงเรากับธรรมชาติภายนอก   เพียงแค่พินิจความเป็นไปของธรรมชาติทั้งในตัวเราและรอบตัวเรา ก็จะพบกับความจริงที่ลึกล้ำและสัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งได้

ข้อเขียนในหนังสือเล่มเล็กนี้มีที่มาจากการพินิจใคร่ครวญในยามที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่คงไม่มีการถ่ายถอดเป็นความเรียง หากไม่ได้รับการนิมนต์จากคุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๔   ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้เครือข่ายพุทธิกาได้จัดทำภาพประกอบใหม่โดยคุณสุวรรณภา  คำไร   

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยน้อมใจเราให้ถือเอาธรรมชาติเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเรา

พระไพศาล วิสาโล
๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved