กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >สิ่งเดียวที่จัดการได้คือใจของเรา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สิ่งเดียวที่จัดการได้คือใจของเรา
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
สำนักพิมพ์ อมรินทร์

คำปรารภ

เมื่อหลายสิบปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเคยมีความมั่นใจว่าจะเอาชนะเชื้อโรคทั้งหลายได้  ผู้คนจะไม่ล้มป่วยเพราะโรคติดเชื้ออีกต่อไป ยิ่งกว่านั้นเชื้อโรคทั้งหลายอาจจะสูญพันธุ์ไป เช่นเดียวกับไข้ทรพิษ ทั้งนี้ก็เพราะเรามีวัคซีน ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งยานานาชนิดที่จะพิชิตโรคเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาด   แต่มาถึงวันนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าโลกที่ปลอดเชื้อโรคนั้นเป็นไปไม่ได้   เชื้อโรคทั้งหลายฉลาดกว่าที่เราคิดมาก  มันสามารถวิวัฒน์พัฒนา จนยาที่แรงที่สุดทำอะไรมันแทบไม่ได้เลย  นอกจากผู้คนยังจะต้องล้มตายเพราะโรคเก่า ๆ ที่เรารู้จักดีแล้ว ยังจะมีโรคใหม่ ๆ ที่ผลัดกันมาสร้างปัญหาแก่คนทั้งโลก ไม่ว่า เอดส์ ซาร์ส อีโบล่า เมอร์ส ซิก้า และล่าสุดคือโคโรนาไวรัส

เชื้อโรคคือสิ่งที่คงอยู่คู่มนุษย์ฉันใด  ความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้น   โลกที่ปลอดเชื้อและชีวิตที่ปลอดทุกข์ เป็นได้แค่ความฝันที่มิอาจเป็นจริง อย่างไรก็ตามแม้รอบตัวเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค  แต่ร่างกายเราก็เป็นปกติสุขอยู่ได้ ไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ  ในทำนองเดียวกัน แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่จิตใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขได้  ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วยไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรค แต่เป็นเพราะรู้จักรับมือกับเชื้อโรค ฉันใดก็ฉันนั้น  จิตใจเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะทุกอย่างราบรื่น แต่เป็นเพราะเราวางใจเป็นเมื่อเจอทุกข์

กายป่วย แต่ใจไม่ป่วยก็ได้  เสียทรัพย์ แต่ใจไม่เสียก็ได้  เมื่อเจอความล้มเหลว ก็ล้มเหลวแต่งานส่วนใจไม่ล้มเหลว แถมยังได้บทเรียนและเกิดปัญญาเป็นกำไร  นั่นเป็นเพราะเรารู้จักมอง ยอมรับมัน ไม่ปฏิเสธผลักไส หรือเอาแต่คร่ำครวญ ตีโพยตีพาย รวมทั้งรู้จักปล่อยวาง  ทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหา ถ้าเราไม่แบกมัน  เช่นเดียวกับก้อนหินจะหนักต่อเมื่อเราแบก  คำต่อว่าด่าทอทำอะไรเราไม่ได้ หากเราไม่ถือ  คำตำหนิแม้เพียงเล็กน้อย ถ้าเราถือเมื่อใด ก็รุ่มร้อนหรือขึ้งเครียดเมื่อนั้น

เป็นเพราะใจเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ถูก เมื่อเจอทุกข์ จึงเป็นทุกข์  แต่ถ้ารู้จักรับมือกับสิ่งต่าง ๆ เจอทุกข์ ใจก็ไม่ทุกข์  ใจเราจะฉลาดในการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้ก็เพราะมีการฝึกฝนจนแคล่วคล่อง ถ้าปรารถนาความสุข ก็ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกฝนใจ ดังมีพุทธภาษิตว่า “จิตที่ฝึกฝนดีแล้ว นำสุขมาให้”

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มาจากข้อคิดความเห็นของข้าพเจ้าที่มีผู้นำไปเผยแพร่ทางเฟซบุ๊คในเพจ “ข้อธรรมคำสอน พระไพศาล วิสาโล” และ “วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ”  บางส่วนตัดมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตามที่ต่าง ๆ  ที่เหลือมาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในที่ต่าง ๆ  สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะเห็นว่ามีคุณค่าน่าเผยแพร่จึงได้คัดเลือกมาพิมพ์เป็นเล่ม โดยตั้งชื่อว่า สิ่งเดียวที่จัดการได้คือใจของเรา

ขอขอบคุณคุณภัทรพร นิลเศรษฐี ซึ่งเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือเล่มนี้  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักใจของตนมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการฝึกใจให้ห่างทุกข์ เพื่อนำสุขมาให้ตน

พระไพศาล วิสาโล
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved