หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > ร่วมรับประโยชน์จากเงินที่ได้มาโดยมิชอบ จะผิดศีลหรือไม่
กลับหน้าแรก

ร่วมรับประโยชน์จากเงินที่ได้มาโดยมิชอบ จะผิดศีลหรือไม่

ความขัดแย้งในที่ทำงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จะแก้อย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓

ร่วมรับประโยชน์จากเงินที่ได้มาโดยมิชอบ จะผิดศีลหรือไม่

ปุจฉา - กราบนมัสการเจ้าค่ะ ขอโอกาสเรียนถาม หากมีผู้รับเหมาให้เงินเพื่อนในองค์กร ๕๐๐ บาทไม่ได้บอกว่าให้เป็นค่าอะไร แต่บอกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเพื่อน (เหมือนจะเป็นเงินใต้โต๊ะสำหรับการเดินเอกสาร หรือเพื่อความสะดวกบางอย่าง) ซึ่งดิฉันไม่กล้าถาม จากนั้นเพื่อนได้นำเงินบางส่วนไปซื้ออาหารมาเลี้ยงเราและเพื่อนคนอื่น ดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะไม่กินอาหารนั้น แต่ถึงเวลาจริงเราไม่กินก็ไม่ได้จะกลายเป็นคนแปลกจากกลุ่ม ขอเรียนถามว่าอย่างนี้ผิดศีลไหมคะ (พอตอนกินอาหารนั้น ดิฉันก็ร่วมกินอย่างลืมตัวลืมความตั้งใจตั้งแต่แรกไปเลยค่ะ )

วิสัชนา - ถ้าคุณแน่ใจว่าเงินนั้นเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบ หรือมีที่มาไม่ถูกต้อง ก็ไม่ควรรับประโยชน์จากเงินก้อนนั้น เช่น กินอาหารที่ซื้อด้วยเงินดังกล่าว ควรหาทางปฏิเสธอย่างสุภาพ อาจจะนั่งโต๊ะด้วยเพื่อไม่ให้แปลกแยกจากกลุ่มเพื่อน แต่ไม่กินอาหารนั้นหรือกินอาหารที่สั่งมาเอง หากคุณกินอาหารจากเงินก้อนนั้นก็เท่ากับเห็นด้วยและสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการผิดศีลผิดธรรม

ความขัดแย้งในที่ทำงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จะแก้อย่างไร

ปุจฉา - กราบนมัสการ ลูกมีเรื่องรบกวนจิตใจ ทำงานด้วยความเบื่อหน่าย มีผู้บริหารใหม่ บริหารงาน ๒ ปี ในหน่วยงานมีแต่ความแตกแยก ไม่ปรองดอง รักใคร่ สามัคคีเหมือนเดิม ทำงานมา ๒๘ ปี

วิเคราะห์จากเหตุ ๑. เด็กรุ่นใหม่ จบใหม่ มาทำงานมากขึ้น เชื่อมั่นในตนเองสูงขาดความเคารพผู้อาวุโส มองข้ามประสบการณ์การทำงานของคนเก่าแก่ ๒. ผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการเรียนจบ สูง วุฒิสูง มากกว่าการทำงานจริงประสบการณ์จริง ให้ค่าตอบแทนเแก่คนที่ทำงานที่มีผลประโยชน์ต่อกันและกัน ๓. มีการบริการเงินแผ่นดินไปอย่างไม่ถูกวิธี ใช้ไม่สมเหตุสมผล ๔. มีการสร้างกลุ่มเด็กใหม่ขึ้นมา ควบคุมกำกับ คนรุ่นเก่า ซึ่งถูกมองว่าทำงานไม่เป็น ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำ ๕. ปัญหาเกิดจากหัวหน้างาน ไม่กี่คน กับลูกน้อง รวม ๔-๕ คนเท่านั้นที่พยามหลอกตัวเองว่าทำเพื่อหน่วยงาน จัดการบริหารแบบใหม่ โดยไม่ระมัดระวังว่า ผลมันจะกระทบความรู้สึกของคนเก่า ๆ หรือไม่ มันเร็วเกินไปกับการบริหารงานแบบใหม่ เอาผลงาน(หลอกลวง) มาอ้าง ๖. ผู้บริหารไม่เป็นแบบอย่างทีดีแก่ลูกน้อง

ผลที่ตามมา ๑. ความแตกแยกของคนทำงานในหน่วยงานมีมากขึ้นเหมือนแก้วร้าว ไปเรื่อยๆ ๒. คนดีๆ ท้อถอยที่จะสู้ เพื่อความถูกต้อง รอเวลาเกษียณ (นาน) ๓. เพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นคนดี กลับเปลี่ยนไป เพราะ ลาภ ยศ ที่ถูกนำมาเสนอให้ (เขาไม่รู้ตัวเลย น่าสงสาร หรือรู้ (เป็นที่น่ารังเกียจจากผู้ร่วมงานส่วนใหญ่) ๔. สูญเสียเงินแผ่นดิน เงินภาษี อย่างน่าเสียดาย

สำหรับลูก ที่บางคนมองว่า ผีบ้า ปรารถนา ๑. อยากให้พวกเรารักกัน ทำงานเพื่อหน่วยงาน (แผ่นดิน) ๒. ใช้เงินหลวงให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ๓. อยากเห็น ความสุขของทุกคนในหน่วยงานกลับมาอีกครั้งก่อน เกษียณ (นานนะ) ถ้าแก้ที่คนอื่นไม่ได้ ทำยังไงถึงจะทำงานอย่างเป็นสุขได้ มองข้ามเรื่องต่างๆ ไปให้ได้ แต่ดูเหมือนลูกนิ่งดูดายเกินไป อยู่อย่างเอาตัวรอดไปวันๆ ช่วยแนะนำลูกด้วย

วิสัชนา - อาตมาคิดว่าการที่คุณรู้สึกเป็นทุกข์มากส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมองแบบขาว-ดำมากไปก็ได้ คือเห็นว่าคนรุ่นใหม่แย่หมด และคนรุ่นเก่าไม่มีข้อบกพร่องเลย ความเป็นจริงน่าจะซับซ้อนกว่านั้น คือ คนรุ่นใหม่ที่ดีก็มี และคนรุ่นเก่าที่แย่ก็ใช่ว่าจะไม่มี

ถ้าหากคุณมองอย่างจำแนก และพยายามทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในงาน โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างวัยและระหว่างคน คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น คนรุ่นใหม่แม้จะไม่เคารพผู้อาวุโส หรือไม่มีกิริยามารยาท แต่ด้านดีของเขาก็มีไม่น้อย หากคุณสามารถเอาด้านดีของเขาออกมาได้ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้การงานของคุณราบรื่นขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อคุณสามารถมองเห็นจุดอ่อนของคนรุ่นเก่า และพยายามเอาด้านดีของคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมหรือทดแทน ก็ย่อมเกิดผลดีอย่างแน่นอน

ความแตกต่างของผู้คนนั้น หากเราวางใจไม่ถูก เกี่ยวข้องไม่เป็น ก็ทำให้เกิดโทษ นำไปสู่ความแตกแยกได้ แต่หากเรามองเห็นข้อดีของมัน และรู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ส่งเสริมความสามัคคีได้

อาตมาจึงอยากแนะนำคุณว่า อย่าเพิ่งถอดใจกับคนรุ่นใหม่ หรือมองเขาติดลบไปหมด พยายามมองเห็นข้อดีของเขา ก็จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน อาจจะเริ่มจากบางคน แล้วขยายไปสู่คนคนอื่นๆ ให้มากขึ้น ก็น่าจะทำให้หน่วยงานของคุณมีอนาคต ถึงแม้ผู้บริหารจะขาดความเป็นผู้นำ แต่ถ้าลูกน้องส่วนใหญ่มีความกลมเกลียวกัน เข้าใจกัน และขยันทำงาน ก็ยากที่ผู้บริหารจะนำพาหน่วยงานสู่ความตกต่ำได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved