หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > นักเรียนหญิงปีนขึ้นไปทำความสะอาดพระพุทธรูปเหมาะสมไหม
กลับหน้าแรก

นักเรียนหญิงปีนขึ้นไปทำความสะอาดพระพุทธรูปเหมาะสมไหม,
ความกรุณาจะต้องประกอบด้วยความรู้สึกดีๆ เสมอไปไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

นักเรียนหญิงปีนขึ้นไปทำความสะอาดพระพุทธรูปเหมาะสมไหม

ปุจฉา -  กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เนื่องจากทางโรงเรียนของลูกสาวจะจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา โดยจะพานักเรียน (ม.๒) ทั้งชายและหญิงไปทำความสะอาดวัด โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันเช็ดถูพระพุทธรูปขนาดสูงราว ๒ เมตร จำนวน ๔๙ องค์ ซึ่งเด็กๆจะต้องปีนเก้าอี้หรือบันไดขึ้นไปเพื่อทำความสะอาดตั้งแต่เศียรถึงฐานพระ
โยมอยากเรียนถามว่าสำหรับนักเรียนหญิงควรทำความสะอาดได้ถึงระดับไหนคะ เนื่องจากโยมไม่เห็นด้วยที่นักเรียนหญิงจะปีนขึ้นไปขัดถูองค์พระแบบนั้น น่าจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะ แต่ผู้ปกครองบางกลุ่มบอกว่าไม่เป็นไร เขาบอกว่าคุณแม่เขาก็ทำความสะอาดพระ จึงต้องเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

วิสัชนา - ถ้าพูดในทางธรรมแล้ว การที่นักเรียนหญิงจะปีนขึ้นไปขัดถูพระพุทธรูป ย่อมไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด หากทำไปด้วยจิตศรัทธาและนอบน้อมในพระรัตนตรัย แต่ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกหรือสายตาของคนทั่วไปด้วย คนบางกลุ่มอาจรับไม่ได้เพราะเห็นว่าไม่งาม ดังนั้นถ้าจะให้ดีควรขัดถูองค์พระเท่าที่มือเอื้อมถึง อย่าถึงกับปีนขึ้นไปขัดถู

ความกรุณาจะต้องประกอบด้วยความรู้สึกดีๆ เสมอไปไหม

ปุจฉา -  ความกรุณาต้องประกอบด้วยความรู้สึกดีๆ เสมอไปหรือคะ ถ้าเราประกอบกิจหนึ่งแก่ผู้อื่นเพียงเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้อง เป็นประโยชน์ ควรกระทำเพราะจะทำให้เขามีความสุขขึ้น จะไม่ใช่ความกรุณาหรือคะ

วิสัชนา - ความกรุณาเป็นความรู้สึกดีอยู่แล้วในตัว เพราะเป็นกุศลธรรม การทำกิจใดก็ตามเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้อง เป็นประโยชน์ และจะทำให้ผู้อื่นมีความสุข ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยกรุณา ควบคู่กับปัญญา และฉันทะ ผู้ใดทำกิจด้วยท่าทีดังกล่าวย่อมมีความรู้สึกดีอย่างแน่นอน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved