หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > นำสบู่และยาสระผม ที่ให้บริการในห้องอาบน้ำของสถานออกกำลังกาย กลับไปใช้ที่บ้านจะผิดศีลไหม
กลับหน้าแรก

นำสบู่และยาสระผม ที่ให้บริการในห้องอาบน้ำของสถานออกกำลังกาย กลับไปใช้ที่บ้านจะผิดศีลไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบ่งปันบน facebook Share   

ปุจฉา -  ผมมีคำถามมาเรียนถามพระอาจารย์ครับ ปัจจุบันมีสถานออกกำลังกายใหม่ ๆ เปิดให้บริการมากมายในกรุงเทพ และมีห้องอาบน้ำในตัวซึ่งก็จะมีสบู่และยาสระผมไว้ให้ใช้ ผมก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจครับว่าหากมีคนสองคนทำเหมือนกันแต่คิดต่างกันผลจะเป็นอย่างไร

คนแรกหยิบเทเอาสบู่เหลวและยาสระผมที่ใช้นั้นกลับไปใช้ที่บ้านโดยคิดว่าตนเองฉลาดทำไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายของตนลงแต่ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนตนเองขโมย

คนที่สองทำเช่นเดียวกันแต่คิดว่าเราทำถูกแล้วเพราะจ่ายเงินแล้วฉันจะหยิบเท่าไหร่ก็ได้มันเรื่องของฉัน

ผมอยากทราบว่าคนทั้งสองถือว่าผิดศีลข้อ ลักขโมยหรือทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ไหมครับ ต้องกราบขออภัยที่รบกวนพระอาจารย์ด้วยนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

วิสัชนา - การกระทำอย่างเดียวกัน แต่ให้ผลต่างกันในแง่ของกรรมก็ได้ ทั้งนี้อยู่ที่เจตนา เช่น เหยียบมดตายเหมือนกัน แต่คนหนึ่งทำเพราะเผอเรอ อีกคนทำเพราะตั้งใจเหยียบ กรณีหลังเป็นปาณาติบาต แต่กรณีแรกไม่ใช่

ตัวอย่าง ๒ กรณีที่คุณหยิบยกมานั้น ความแตกต่างอยู่ที่เจตนา ซึ่งเกิดจากความเข้าใจหรือมุมมองที่ต่างกัน หากเข้าใจว่าสบู่ที่เขาจัดวางให้ลูกค้าใช้นั้น อนุญาตให้ลูกค้าหยิบติดมือไปได้ การหยิบสบู่กลับไปบ้านย่อมไม่ใช่อทินนาทานเพราะลูกค้าไม่ได้มีเจตนาลักขโมย แต่ถ้าเข้าใจว่าเจ้าของจัดสบู่เพื่อใช้เฉพาะในห้องน้ำเท่านั้น ไม่ได้ให้ลูกค้าเอาไปใช้ส่วนตัว การหยิบกลับบ้านก็เท่ากับเป็นอทินนาทานเพราะตั้งใจเอาของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต

ที่พูดมานี้มุ่งที่ความเข้าใจและความตั้งใจหรือเจตนาของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนความจริงในฝ่ายเจ้าของสบู่นั้น เป็นอย่างไร เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่น หากเจ้าของจัดหาสบู่ให้ใช้เป็นการสาธารณะ ไม่อนุญาตให้เก็บไปใช้ส่วนตัว แต่ลูกค้าเข้าใจผิด คิดว่าหยิบกลับบ้านได้ แม้ลูกค้าจะไม่ได้ทำอทินนาทาน แต่ก็อาจถูกต่อว่า ถูกปรับ หรือถูกกล่าวหาว่าขโมยก็ได้ นั่นเป็นเรื่องของกฎระเบียบของสถานที่หรือกฎทางโลก แต่ทางธรรมนั้นไม่ถือว่าเป็นการลักขโมยเพราะลูกค้าไม่ได้มีเจตนาจะทำเช่นนั้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved