หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > หากการเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร,คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ แต่ทำไมจดจแต่เรื่องร้ายๆ
กลับหน้าแรก

หากการเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร
คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ แต่ทำไมจดจแต่เรื่องร้ายๆ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แบ่งปันบน facebook Share   

หากการเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร

ปุจฉา - พระอาจารย์คะ ในเมื่อการเกิดไม่น่ายินดี การเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป แล้วเวลามีคนคลอดบุตร เราจะแสดงออกต่อเขาอย่างไรดีคะ เพราะถ้าบอกเขาว่ายินดีด้วย ก็เท่ากับเรามุสา เพราะจิตเราไม่ยินดีเอาจริง ๆ นะคะ

วิสัชนา - การเกิดเป็นทุกข์ก็จริง แต่เมื่อเกิดมาแล้ว ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ คือทุกข์กายก็จริง แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ ดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ ท่านไม่เป็นทุกข์แล้ว แม้ยังต้องแก่ เจ็บ และตายก็ตาม

อันที่จริงในอีกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากมาก เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติธรรมยิ่งยากกว่าอีก (ดังนั้นหากเขาเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติธรรมจึงนับว่าเป็นโชคอย่างยิ่ง) ใช่แต่เท่านั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ยังเป็นสุคติของเทวดา ดังมีพุทธพจน์ว่า “ความเป็นมนุษย์ นับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลาย” เทวดาเมื่อจะจุติ(ดับ) ย่อมปรารถนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติเหนือเทวดา(ชั้นดาวดึงส์) ๓ ประการคือ กล้าหาญกว่า มีสติดีกว่า และมีการประพฤติพรหมจรรย์ (การปฏิบัติตามอริยมรรค)

กล่าวได้ว่าเด็กที่เกิดมาทุกคนในโลกนี้ถือว่ามีโชค ต้องมีบุญหนุนส่งจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ อีกทั้งมีศักยภาพที่จะทำความดีงาม สามารถสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้มากมาย รวมทั้งสามารถจะพ้นทุกข์ได้ด้วย ดังนั้นจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ได้ ถึงแม้ว่าโลกที่รายล้อมเขาทุกวันนี้และในอนาคตจะเต็มไปด้วยสิ่งเร้ากระตุ้นกิเลส แต่หากเขาได้รับการเลี้ยงดูที่ดี มีกัลยาณมิตรที่แนะนำให้พบธรรม และได้ปฏิบัติตามอริยมรรค เขาย่อมได้รับประโยชน์อย่างสูง(ถึงสูงสุด)ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน

 

คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ แต่ทำไมจดจแต่เรื่องร้ายๆ

ปุจฉา - กราบเรียนถามพระอาจารย์ ทั้งๆ ที่คนเราเกลียดทุกข์รักสุข แต่กลับมีความจำหมายยึดในทุกข์มากกว่าสุข คลายยึดในสุขได้ง่ายกว่าทุกข์ ทั้งๆ ที่เราเกลียดกลัวทุกข์เหลือเกิน รบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้ทางด้วยคะ ขอบคุณมากค่ะ

วิสัชนา - เป็นธรรมดาที่คนเรายิ่งเกลียดโกรธสิ่งใด ใจก็ยิ่งจดจ่อฝังใจอยู่กับสิ่งนั้น นอกจากนั้นคนเรายังชอบมองในแง่ลบ จึงจดจำสิ่งร้าย ๆ ได้มากกว่าสิ่งดี ๆ ใครที่ต่อว่าด่าทอเรา เราจะจำเขาได้แม่นกว่าคนที่ชมเรา ใครที่โกงเงินเรา เราจะจำเขาได้แม่นกว่าคนที่เคยให้เงินเรา

อันนี้อาจเป็นผลจากสัญชาตญาณระวังภัยของมนุษย์ที่สะสมมาช้านาน ซึ่งช่วยให้มนุษย์อยู่รอดมาจนทุกวันนี้ แต่ข้อเสียก็คือทำให้เรามีความทุกข์ได้ง่าย ปล่อยวางความทุกข์ได้ยาก

คำแนะนำของอาตมาก็คือ พยายามมองบวกหรือนึกถึงเหตุการณ์ที่ดี ๆ บ้าง ขณะเดียวกันก็พยายามวางใจเป็นกลางต่อความทุกข์ อย่าเกลียดมัน ควรมองให้เห็นว่าทุกข์นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น ฝึกให้เราอดทน รู้จักปล่อยวาง หรือสอนใจเราให้ไม่ประมาท และเห็นสัจธรรมของโลก การพยายามมีสติรู้ทันความโกรธ เกลียด และกลัว ก็ช่วยให้อารมณ์เหล่านี้รบกวนจิตใจน้อยลง และกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved