หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม,ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ
กลับหน้าแรก

ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม
ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ

พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

แบ่งปันบน facebook Share   

ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม

ปุจฉา - กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เคยได้ยินคำพูดว่าเวลาทำบุญหรือใส่บาตร ไม่ให้เลือกพระเลือกวัด แต่ก็เคยอ่านเจอในหนังสือสวดมนต์ว่า ถ้าทำบุญหรือใส่บาตรกับพระที่มีศีลสูงกว่าก็ได้บุญกุศลมากกว่า ในบางครั้งตั้งใจทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ จึงอยากให้เค้าเหล่านั้นได้บุญมากเจ้าค่ะ อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การเลือกพระหรือเลือกวัดทำให้บุญกุศลน้อยลงไหมเจ้าคะ หรือขึ้นอยู่กับจิตใจเราเจ้าคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ

วิสัชนา - มีพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “บุคคลให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่า ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักขิณานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ จะกล่าวไปใยในพระโสดาบัน ...ในพระสกทาคามี ...ในพระอนาคามี ...ในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์” พุทธพจน์ดังกล่าวไม่ได้ชี้ว่าควรทำบุญเลือกพระหรือเลือกวัด เพราะปุถุชนผู้มีศีล หรือพระโสดาบัน เป็นต้นนั้น เป็นได้ทั้งคฤหัสถ์และภิกษุ

อันที่จริงพึงตระหนักว่า ทานที่ถวายแก่ภิกษุแบบเจาะจงบุคคลนั้น มีอานิสงส์น้อยกว่าสังฆทาน หรือทานที่ถวายแก่สงฆ์ (หมายถึงพระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป หรือพระทั้งวัด) ดังมีพุทธพจน์ว่า “เราไม่กล่าวว่า ทานที่เจาะจงบุคคลมีผลมากกว่าทักษิณาที่เป็นไปในสงฆ์โดยปริยายไร ๆ เลย” ดังนั้นเมื่อจะทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ควรทำสังฆทาน โดยจะทำที่วัดไหนก็ได้ที่คุณมีศรัทธา หรือจะทำบุญอย่างอุคคตคฤหบดีก็ได้ ท่านเป็นอุบาสกคนสำคัญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เป็นถึงพระอนาคามี ท่านมีศรัทธาในสงฆ์มาก เมื่อจะถวายทานก็ไม่เลือกหรือเจาะจงว่าจะถวายรูปนี้มาก ถวายรูปนั้นน้อย แม้เทวดาจะมาบอกว่า พระรูปนี้มีวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ส่วนพระรูปนั้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปก็ตาม ทั้งนี้เพราะท่านมุ่งถวายทานแก่สงฆ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั่วถึงแก่ภิกษุทุกรูป ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในด้านการอุปัฏฐากภิกษุสงฆ์

ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ

ปุจฉา - ปากไม่ตรงกับใจ ทุกข์มากเลยค่ะ ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจในสิ่งที่ตนคิด ทุกวันนี้เหมือนคนโกหก ทำให้ขาดความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆค่ะ แก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ

วิสัชนา - คุณกลัวที่จะแสดงความเห็นแตกต่างจากคนอื่น เพราะคิดไปว่าคนอื่นจะไม่พอใจคุณ หรือตำหนิติเตียนคุณ ความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ แต่เป็นการปรุงแต่งของคุณไปเอง คุณลองพูดออกมาดัง ๆ ว่าคุณคิดอย่างไร แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณนึกกลัวเลย หรือพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณจิตนาการเลย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ก็ลองพูดแสดงความเห็นต่างในเรื่องที่ไม่สลักสำคัญดูก่อน เช่น เรื่องอาหารการกิน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสะสมความกล้า

หากทำอย่างนี้บ่อย ๆ ความกลัวจะลดลง และกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญหรือเป็นงานเป็นการมากขึ้น ถึงจุดหนึ่งคุณจะพบว่า แม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยกับคุณ หรือไม่พอใจคุณ ก็เป็นเรื่องของเขา อีกทั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved