หน้ารวมบทความ
   บทความ > นิตยสารอิมเมจ > ตามหาคนเข้าใจ
กลับหน้าแรก


นิตยสาร
IMAGE มกราคม ๒๕๕๘
ตามหาคนเข้าใจ
ภาวัน

“ทำอย่างไรคนที่ฉันรักและรักฉันจึงจะเข้าใจฉัน ”

นี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคน  คำถามนี้เกิดขึ้นกับใครย่อมเป็นทุกข์อย่างมาก แต่ก็คงน้อยกว่าคนที่เอาแต่ตัดพ้อว่า “ทำไมเขาไม่เข้าใจฉันเลย ”

ผู้คนเป็นอันมากพยายามอย่างมากที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจตน แต่ก็มักไม่ประสบผล  สาเหตุเป็นเพราะส่วนใหญ่มักเรียกร้องจากคนอื่น แทนที่จะกลับมาเริ่มต้นที่ตนเอง นั่นคือ พยายามเข้าใจคนอื่นให้มาก

เป็นเพราะเราไม่เข้าใจคนอื่น เช่น มองเขาในแง่ลบ คลางแคลงสงสัยในความตั้งใจดีของเขา  น้ำเสียงและอากัปกิริยาของเราที่แสดงออกไป จึงโน้มน้าวให้เขามองเราในลักษณะเดียวกัน   การที่เขาไม่เข้าใจเราอาจเป็นเพราะเราเป็นฝ่ายไม่เข้าใจเขาก่อน 

การกระทำของเขาอาจเป็นปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำของเราก็ได้  พ่อแม่ที่บ่นว่าลูกไม่ฟังตนเองนั้น เมื่อสืบสาวสาเหตุก็พบว่า เป็นเพราะพ่อแม่ไม่ฟังลูกก่อน  เอาแต่สั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าว โดยไม่ฟังเหตุผลหรือสอบถามความเห็นของลูกเลย  เมื่อลูกโตขึ้น จึงเป็นฝ่ายไม่ฟังพ่อแม่บ้าง

มองในอีกแง่หนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ว่าที่จริงเขาเข้าใจเราดี  เห็นความดีของเรา และชื่นชมเรา แต่เราต่างหากที่เข้าใจเขาผิด ตีความคำพูดและการกระทำของเขาในทางลบ  จึงนึกว่าเขามองเราในแง่ร้าย 

ดังนั้นแทนที่จะตัดพ้อหรือกล่าวโทษคนอื่น  การกลับมามองตนและแก้ที่ตนเอง ด้วยการพยายามเข้าใจเขาให้มาก ๆ  หรือมองเขาให้ถูกต้อง จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปได้ไม่ยาก หรือไม่กลายเป็นปัญหาต่อไป

มีบางคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในตนเองและไม่พอใจคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ตนรักและเคารพ  เพราะไม่ว่าตนจะทำดีอย่างไร ก็พบว่าเขาเหล่านั้นเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของตน ไม่เคยจดจำความดีของตนได้เลย เอาแต่ตำหนิติเตียนเวลาตนเองทำผิดพลาด

แต่แน่ใจหรือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างที่เราคิด  อันที่จริงเขาอาจเห็นความดีของเราและชื่นชมเรา  อีกทั้งยังทำดีกับเราด้วย  แต่เราต่างหากที่ไม่เห็นหรือจดจำเวลาเขาทำดีกับเรา   ครั้นเขาทำไม่ดีกับเราหรือทำไม่ถูกใจเราในบางครั้ง เรากลับจดจำได้แม่น 

ไม่ใช่เขาหรอกที่เห็นแต่ด้านไม่ดีของเรา  เป็นเราต่างหากที่เห็นแต่การกระทำด้านลบของเขา

ถ้าเราพยายามมองเขาให้รอบด้านมากขึ้น ก็อาจพบว่าเขามองเรารอบด้านเช่นกัน   หากเรารับรู้ใส่ใจยามที่เขาทำดีกับเรา เราก็จะพบว่าเขาเห็นความดีของเราด้วย ไม่ใช่เห็นแต่ความไม่ดีของเรา   ถึงตอนนั้นเสียงตัดพ้อในใจก็จะหายไป ไม่เพียงเรารู้สึกดีต่อเขามากขึ้นเท่านั้น หากยังจะรู้สึกดีต่อตัวเองมากขึ้นด้วย

ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการมองแต่ข้างนอกจนลืมมองตน  หรือคิดแต่จะแก้ที่คนอื่น จนลืมแก้ที่ตนเอง   เมื่อใดที่เรากลับมาเริ่มต้นที่ตนเองก่อน   แทนที่จะตัดพ้อว่า “ทำไมเขาไม่เข้าใจฉันเลย” หากลองถามใหม่ว่า “ฉันเข้าใจเขาดีแล้วหรือ ” ก็อาจพบคำตอบหรือทางออกได้ในที่สุด

อย่าว่าแต่การพยายามเข้าใจคนอื่นเลย  แม้แต่การเข้าใจตนเอง  ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักมองข้าม  มัวแต่เสาะแสวงหาคนที่รู้ใจตน  อยากได้เพื่อนที่รู้ใจตน คู่ครองที่รู้ใจตน  ลูกน้องที่รู้ใจตน ฯลฯ  แต่กลับละเลยที่จะรู้ใจตนเอง  เมื่อความโกรธเกลียดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทัน  ปล่อยให้ความทุกข์เล่นงานจิตใจ  หากใจของเรา เราเองยังไม่รู้ จะหวังให้คนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไร

จะว่าไปแล้วที่ผู้คนทุกข์ระทมทุกวันนี้ก็เพราะไม่รู้ใจตนมากกว่า  หาใช่เป็นเพราะไร้คนรู้ใจหรือเข้าใจตนไม่


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved