หน้ารวมบทความ
   บทความ > นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ >โยมถามพระตอบ ๑
กลับหน้าแรก

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๖ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คอลัมน์ โยมถามพระตอบ
:  ตอนที่ ๒
พระไพศาล วิสาโล

คำถาม : มีคนเล่าว่าถูกคนทำของใส่ หรือคุณไสย อยากถามว่าเรื่องแบบนี้มีจริงหรือไม่ ในทัศนะของท่านเราจะสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

คำตอบ : เรื่องทำนองนี้อาตมาคิดว่าเป็นไปได้   แม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แต่อะไรที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่ามีจริง  ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริง  

อาตมาไม่มีความรู้ด้านนี้ แต่เชื่อว่าพระรัตนตรัยสามารถปกป้อง คุ้มครอง และแก้ไขภัยที่เกิดจากคุณไสยได้  ทั้งนี้ด้วยการน้อมนำพระรัตนตรัยเป็นสรณะ และประพฤติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ ดังมีพุทธภาษิตว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ” 

นอกจากนี้ การสวดมนต์หรือสาธยายพุทธพจน์ ก็เชื่อว่าสามารถป้องกันอันตรายได้   พุทธพจน์ที่มีอานุภาพนั้น ได้มีการประมวลเป็นบทสวดเรียกว่าพระปริตร  อาทิ เช่น รัตนสูตร ซึ่งพระพุทธองค์เคยสาธยาย เป็นเหตุให้ภยันตราย ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภัย (ข้าวยากหมากแพง)  อมนุสสภัย (ภูติผีปีศาจทำร้าย) และโรคภัย(โรคระบาด)สูญสิ้นไป  พระปริตรนั้นพระสงฆ์นิยมสวดในงานบุญ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ หรือเมื่อมีการเลี้ยงพระ  รายละเอียดหาได้จากหนังสือ “มนต์พิธี”

 

คำถาม : อาชีพบางอาชีพอย่างหมอดู ตามความเข้าใจไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมใช่หรือไม่คะ เพราะเป็นเหตุให้คนงมงาย ไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแม้ว่าจะชักชวนให้คนมาทำดี ช่วยคลายทุกข์ก็ตาม

คำตอบ : จำเพาะผู้ที่ทำกรรมหนัก หรืออนันตริยกรรม ( ทำสงฆ์ให้แตกแยก ทำร้ายพระพุทธเจ้า ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่าพ่อแม่)เท่านั้นที่มิอาจได้มรรคผลและนิพพานในชาตินี้  นอกนั้นแล้ว ไม่ว่ามีอาชีพใด ก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้   แม้กระทั่งฆาตกรต่อเนื่อง เช่น องคุลิมาล ก็ยังสามารถบรรลุอรหัตผลได้  ในสมัยพุทธกาล มีโจรผู้ร้ายมากมาย ที่เมื่อสำนึกผิด หันมาสมาทานศีล ประพฤติธรรม ก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูง  จะกล่าวไปใยถึงคนที่มีอาชีพหมอดู ที่ไม่เคยฆ่าหรือลักขโมยของของใคร จะว่าไปแล้วพระโกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และเป็นภิกษุรูปแรกที่เป็นพระโสดาบัน พื้นเพเดิมก็เป็นหมอดู ดังเป็นผู้หนึ่งที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

อันที่จริงอาชีพหมอดูก็ต้องอาศัยหลักวิชา มิใช่การเดาสุ่มหรือหลอกลวง อีกทั้งสามารถชักนำคนให้เข้าหาธรรม หรือเกิดกำลังใจในการทำความดีได้  หมอดูที่มีธรรมย่อมชี้ให้ผู้คนตระหนักว่ากรรมนั้นมีอานุภาพเหนือกว่าอิทธิพลของดวงดาว  ดังนั้นหากทำกรรมดีและสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องตามกรณีก็สามารถหลีกเลี่ยงเคราะห์ได้ หรือเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคได้  (มีเรื่องเล่าในชาดกว่า กษัตริย์เมืองหนึ่งได้รับการทำนายว่าจะแพ้สงคราม แม้กระนั้นก็ไม่ท้อแท้ ตระเตรียมไพร่พลยิ่งกว่าเดิม ปรากฏว่าสามารถเอาชนะได้ พลิกคำทำนายของฤาษี ซึ่งได้ชื่อว่าดูอนาคตได้แม่นยำมากเนื่องจากติดต่อพระอินทร์ได้)   หมอดูที่มีธรรมและถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ อาตมาเชื่อว่ามีอยู่  บุคคลดังกล่าวหากประพฤติธรรมขั้นสูงก็อาจบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับคนที่มีอาชีพอื่น

 

คำตอบ : สังเกตจิตตัวเองว่าจะอึดอัดกับการทำบุญแจกซองผ้าป่า กฐินที่มีมาบ่อยมาก แม้แต่งานแต่งคนไม่สนิท แต่ก็ทำทุกครั้งแบบไม่ค่อยเต็มใจ รู้สึกได้บาปแทนบุญจึงพยายามนึกน้อมใจให้ยินดีในภายหลัง ท่านมีวิธีแก้ไขจิตแบบนี้อย่างไรที่ฝืนเหลือเกิน

คำตอบ : การทำบุญให้ทาน แม้ไม่เต็มใจ ก็ยังถือว่าได้บุญ แต่ก็มีบาปหรืออกุศลธรรมเจือปน  บาปหรืออกุศลธรรมที่ว่า หมายถึงความหม่นหมอง ความหงุดหงิด หรือโทสะ ซึ่งล้วนทำให้เป็นทุกข์

อันที่จริงหากคุณไม่พร้อมจะทำบุญ ก็เพียงแต่เก็บซองไว้เฉย ๆ ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเป็นลบก็ได้  แต่ที่คุณรู้สึกอึดอัดคงเป็นเพราะคุณรู้สึกถูกกดดันให้ต้องบริจาคเงิน  คำถามก็คืออะไรทำให้คุณควักเงินเมื่อไม่มีใครบังคับคุณ เป็นเพราะคุณกลัวเขาตำหนิหรือเปล่า  ปัญหาของคุณอาจอยู่ที่ตรงนี้ คือไม่ได้อยู่ที่คนแจกซอง แต่อยู่ที่คุณต้องการการยอมรับจากคนอื่น หรือกลัวเขาไม่ชอบคุณต่างหาก   คงเป็นเพราะคุณเอาตัวเองไปผูกติดกับสายตาของคนอื่นมากเกินไป  คุณจึงรู้สึกจำยอมต้องควักเงินทั้ง ๆ ที่ไม่เต็มใจ 

ถ้าคุณแคร์สายตาคนอื่นน้อยลง จะมีซองผ้าป่ากี่ซองมายื่นให้คุณ คุณก็จะไม่รู้สึกอึดอัด และหากอยากเก็บซองนั้นไว้เฉย ๆ เพราะยังไม่พร้อมจะให้ ก็จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลย   และเมื่อถึงคราวที่คุณพร้อมจะทำบุญ  คุณก็จะทำด้วยความรู้สึกเป็นสุข เพราะเป็นการทำด้วยความเต็มใจ โดยไม่ได้ปรารถนาการยอมรับจากใคร  อย่างนี้ต่างหากที่เป็นการทำบุญอย่างแท้จริง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved