ปุจฉา-วิสัชนา
กลับหน้าแรก

- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
- 2553

ทำดีบังหน้า 30 สิงหาคม 2011
วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ 27 สิงหาคม 2011
เมื่อสัตว์ได้ฟังธรรมแล้วจะเป็นประโยชน์ไหม 26 สิงหาคม 2011
การเลี้ยงสัตว์เป็นบุญหรือเป็นบาป 24 สิงหาคม 2011
ทำหมันให้สุนัขจะเป็นบาปไหม 24 สิงหาคม 2011
แคร์เพื่อนมากไป จนไม่มีสุข 19 สิงหาคม 2011
การวางใจกับข่าวสารบ้านเมือง 15 สิงหาคม 2011
บทกรวดน้ำ 13 สิงหาคม 2011
ความกังวลใจ 13 สิงหาคม 2011
เห็นแก่ตัว 13 สิงหาคม 2011
โดนเอาเปรียบ จะทำอย่างไร 12 สิงหาคม 2011
ศึกษาธรรมเพื่อข่มผู้อื่น 10 สิงหาคม 2011
เอกัคคตา 10 สิงหาคม 2011
บาปจากการมีส่วนในการทำแท้ง 10 สิงหาคม 2011
แม่ติดพนัน 9 สิงหาคม 2011
คนไทยรับได้รัฐบาลทุจริต แต่อยู่ดีกินดี 8 สิงหาคม 2011
พ่อไม่พอ 8 สิงหาคม 2011
เทวดาประจำตัว 7 สิงหาคม 2011
เกิดปีติขณะสวดมนตร์ ควรทำอย่างไร 6 สิงหาคม 2011
เพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไร 6 สิงหาคม 2011
โรคันตรกัป สันตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป 3 สิงหาคม 2011
ทุกข์เพราะทำงานเกินหน้าเกินตาคนอื่น 3 สิงหาคม 2011
พระกับการเมือง 2 สิงหาคม 2011
ตายแล้วไปไหน 31 กรกฎาคม 2011
ควรสร้างบารมีแบบไหนก่อน 30 กรกฎาคม 2011
เป็นห่วงคนรักทำงานที่เสี่ยงภัย 29กรกฎาคม 2011
การถวายสังฆทานด้วยสิ่งของที่มีการหมุนเวียนในวัดจะได้บุญหรือไม่ 28 กรกฎาคม 2011
ลาออกจากงานไปปฏิบัติธรรม จะดีหรือไม่ 28 กรกฎาคม2011
มีไหม คนที่ไม่มีวันบรรลุธรรมได้ 25 กรกฎาคม 2011
ทำอย่างไรจึงเพียง 'รู้' โดยไม่ 'คิด' 23 กรกฎาคม 2011
โมหะสมาธิ 23 กรกฎาคม 2011
โกรธหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ 23 กรกฎาคม 2011
อยากทำอะไรตามใจตัว แต่กลัวขัดใจพ่อแม่ผู้มีพระคุณ 21 กรกฎาคม 2011
ทำอย่างไรดี เมื่อไม่มั่นใจไปเสียแทบทุกอย่าง 21 กรกฎาคม 2011
อยากหลุดพ้นเป็นกิเลสไหม 21 กรกฎาคม 2011
สยบมานะอย่างไร 20 กรกฎาคม 2011
พระนั่งรอบิณฑบาตได้หรือไม่ 20 กรกฎาคม 2011
การถวายเทียนพรรษายังจำเป็นไหมในปัจจุบัน 19 กรกฎาคม 2011
การกรวดน้ำจำเป็นไหม 19 กรกฎาคม 2011
การกรวดน้ำมีไหมในสมัยพุทธกาล 19 กรกฎาคม 2011
ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง จัดเป็นมานะหรือไม่ 9 กรกฎาคม 2011
ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีบารมีทางธรรม 3 กรกฎาคม 2011
การเมืองเรื่องของเรา 1 กรกฎาคม 2011
หวั่นไหวเรื่องความตาย 30 มิถุนายน 2011
ผิดใจกับเพื่อน ทำอย่างไรดี 30 มิถุนายน 2011
เมื่อเพื่อนสูญเสียคนที่เป็นที่รัก 30 มิถุนายน 2011
นั่งสมาธิแล้วเห็นนรก 29 มิถุนายน 2011
จู้จี้ ขี้บ่น เอาแต่ใจ จนคนอื่นระอา จะแก้ไขอย่างไร 29 มิถุนายน 2011
เหนื่อยกับการใช้ชีวิต ควรทำอย่างไร 28 มิถุนายน 2011
ตัดใจไม่ได้ ควรทำอย่างไรดี 27 มิถุนายน 2011
เหนื่อยกาย แต่ไม่เหนื่อยใจ 26 มิถุนายน 2011
ฟังข่าวเอาแต่ประโยชน์ 25 มิถุนายน 2011
อย่างไร เรียกว่า มีจิตสาธารณะ 25 มิถุนายน 2011
คนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีหรือไม่ 24 มิถุนายน 2011
นิมิต 22 มิถุนายน 2011
เห็นสภาวธรรมคืออะไร 22 มิถุนายน 2011
ปฏิบัติภาวนาต้องมีครูหรือไม่ 20 มิถุนายน 2011
ทำร้ายตัวเองบาปไหม 18 มิถุนายน 2011
ทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญ 18 มิถุนายน 2011
ไม่อยากขายของให้พระ 17 มิถุนายน 2011
ช้ำรักเพราะกรรมเก่า 17 มิถุนายน 2011
สวดมนตร์ต้องกำหนดเวลาไหม 16 มิถุนายน 2011
ทางแห่งการดับทุกข์ 15 มิถุนายน 2011
๓ คำถามว่าด้วยเรื่องบวช 15 มิถุนายน 2011
เลี่ยงภาษีผิดศีลไหม 13 มิถุนายน 2011
ทางแห่งการดับทุกข์ (โดยย่อ) 11 มิถุนายน 2011
เตือนเพื่อนเสเพล 10 มิถุนายน 2011
บรรเทาทุกขเวทนาทางกาย 10 มิถุนายน 2011
ทำอย่างไรให้ใจเย็น 8 มิถุนายน 2011
ทำสมาธิแล้วปวดหัว 8 มิถุนายน 2011
จิตดับชั่วคราว เพราะตกใจ 8 มิถุนายน 2011
หมั่นทำสมาธิ แต่ไม่เคยเห็นอะไรๆ เลย 7 มิถุนายน 2011
ไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง 6 มิถุนายน 2011
หนูเกิดมาทำไม 6 มิถุนายน 2011
อุเบกขาคู่กับเมตตากรุณา 6 มิถุนายน 2011
อาชีพหมอดู 6 มิถุนายน 2011
สัจจะ กับ อธิษฐาน จุดต่างคือตรงไหน 1 มิถุนายน 2011
ขี้อิจฉา ควรทำอย่างไร 1 มิถุนายน 2011
...
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องหมา 11 มกราคม 2011
ใช้ Facebook อย่างไร ใจจึงไม่เป็นทาสของมัน 7 มกราคม 2011
กาลามสูตร: "อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล" หมายความว่าอย่างไร 2 มกราคม 2011
ช่วยแมลงวันจากแมงมุม จะบาปไหม 2 มกราคม 2011

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved