ปุจฉา-วิสัชนา > การใส่เงินในบาตรเป็นบาปไหม พระให้พรหลังหลังใส่บาตรได้หรือไม่
กลับหน้าแรก

การใส่เงินในบาตรเป็นบาปไหม พระให้พรหลังหลังใส่บาตรได้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 กันยายน 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ เขาบอกว่าการนำเงินใส่ในบาตรเป็นบาป (ดิฉันไม่เคยใส่ด้วยเงิน) แล้วก็เวลาใส่บาตร(อาหาร)เสร็จ พระให้พรก็เป็นบาปด้วย ดิฉันควรปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อในการตักบาตร(อาหาร)แต่ละครั้งไม่เป็นบาปคะ เพราะพระใน กรุงเทพฯ ให้พรทุกครั้งเหมือนกันหมด ขอบคุณค่ะ

การถวายเงินด้วยการใส่บาตรพระนั้น หากทำด้วยความปรารถนาดี จะเป็นบาปได้อย่างไร แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้างเพราะพระบางรูปถือเคร่งเรื่องการจับเงิน (มีสิกขาบทห้ามไม่ให้พระจับเงินหรือยินดีทองและเงินที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตน) ตามปกติหากท่านใดเคร่งในสิกขาบทข้อนี้ ก็จะบอกโยมเองว่าไม่ขอรับเงิน อย่างไรก็ตามหากโยมเกรงว่าจะทำให้พระบางรูปไม่สะดวกใจ วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ใส่บาตรพระด้วยเงิน

ส่วนเรื่องการให้พรของพระนั้น ไม่มีสิกขาบทข้อใดห้ามพระไม่ให้ทำเช่นนั้น แต่มีสิกขาบทข้อหนึ่งห้ามพระยืนแสดงธรรมแก่ฆราวาส(ผู้ไม่ป่วย)ที่กำลังนั่งอยู่ บางท่านเข้าใจว่าการให้พรนั้นเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง (ดังนั้นจึงมองว่าการที่พระยืนให้พรแก่ฆราวาสผู้นั่งอยู่ ย่อมเป็นอาบัติ) แต่ในความเห็นของอาตมา การให้พรกับการแสดงธรรมนั้นเป็นคนละเรื่องกัน การยืนให้พรจึงไม่ถือเป็นอาบัติ อย่างไรก็ตามหากญาติโยมเกรงว่าพระจะอาบัติ เวลาท่านให้พร แทนที่โยมจะนั่งรับพร ก็ยืนรับพร เท่านั้นเอง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved