ปุจฉา-วิสัชนา > ตรัสรู้ แปลว่า อะไร
กลับหน้าแรก

ตรัสรู้ แปลว่า อะไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 พฤษภาคม 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์คะ หนูอยากทราบ ความหมายคำว่า ตรัสรู้ แปลว่าอะไร ตามความเข้าใจของหนู คิดว่าไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียว รู้เรื่องโลกทั้ง 3 โลกและอนาคตได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีพระจีนที่ศาลเล่งจูเกียง จ ปัตตานี ตรัสรู้ด้วยคะ เช่นพระในศาล ก็มีวันตรัสรู้เช่น พระหมอ พระกวนอู จะมีตารางทั้งปีแจ้งให้ทราบด้วยคะ หนูยังไม่ค่อยเข้าใจ โปรดเมตตาตอบด้วยนะคะ

ตรัสรู้ในพุทธศาสนาหมายถึงการเห็นแจ้งในสัจธรรม โดยเฉพาะความจริงเกี่ยวกับกฎไตรลักษณ์ คือ เห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตน (หรือไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้อิสระ) จึงไม่อาจยึดติดถือมั่นอะไรได้เลย เมื่อเห็นแจ้งดังกล่าว จิตก็จะปล่อยวาง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ก็ไม่ทุกข์อีกต่อไป ผลที่เกิดขึ้นคือความสงบเย็น เรียกว่านิพพาน

ส่วนตรัสรู้ในศาสนาอื่นหรือลัทธินิกายอื่นนั้น อาจมีความหมายแตกต่างจากนี้ หรือมีความหมายเฉพาะตัว หากต้องการรู้ควาหมาย พึงสอบถามจากผู้รู้ในศาสนาหรือลัทธินิกายนั้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved