ปุจฉา-วิสัชนา > เลิกรากับคนรักที่คบมา ๓ ปี ยังปล่อยวางไม่ได้
กลับหน้าแรก

เลิกรากับคนรักที่คบมา ๓ ปี ยังปล่อยวางไม่ได้

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 พฤษภาคม 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการและขออนุญาตปรึกษาพระอาจารย์ ดิฉันเพิ่งเลิกกับแฟนที่อยู่ด้วยกันมา 3 ปีเพราะตลอดเวลาจับได้ว่าแฟนชอบโกหก ไม่ซื่อสัตย์ แม้ตอนนี้จะเลิกลากันแล้วแต่ดิฉันยังเป็นทุกข์คิดเสียใจกับสิ่งไม่ดีที่เขาทำต่อดิฉัน ทั้งที่ตลอดเวลาที่คบหากันดิฉันทุ่มเททุกอย่างให้เขา อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าดิฉันควรจะคิดอย่างไรไม่ให้จิตใจทุกข์ทรมานค่ะ กราบขอบพระคุณและ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ

สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ ก็คือ ความรัก ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกัน เมื่อไม่พบสิ่งนี้จากอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ควรแยกทางจากกัน ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจสำหรับการตัดสินใจดังกล่าว

ขณะเดียวกันช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันนั้น หากคุณได้ทำสิ่งดี ๆ เช่น เสียสละหรือให้ความรักแก่เขา ก็สมควรที่คุณจะภาคภูมิใจในตนเอง ควรใส่ใจกับตรงนั้น ดีกว่าจะจดจ่ออยู่กับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขา อย่าไปคิดว่า สิ่งที่ทำนั้นสูญเปล่า มันคือความงดงามของจิตใจคุณ

นี้คือสิ่งที่น่ายินดีมากกกว่าจะปล่อยใจให้ทุกข์ทรมาน หากคุณมองว่าสามปีที่ผ่านมาคือการเสียเวลา ก็ควรเสียเพียงเท่านั้น อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจ (อาจตามด้วยเสียสุขภาพ และเสียงาน) เสียอย่างเดียวก็พอแล้ว อย่าเสียสอง(หรือสาม-สี่)อย่าง

อย่างไรก็ตาม ถ้ามองให้ดีสามปีที่ผ่านมาไม่ใช่เวลาที่สูญเปล่าแล้ว มันให้สิ่งดี ๆ แก่คุณหลายอย่างขอให้คุณทดลองมองอีกด้านของชีวิตคู่ที่ผ่านมา จะพบว่าในความไม่ดี มีสิ่ง ๆ ดีแฝงอยู่ไม่น้อย เช่น ได้บทเรียนที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตคู่ ใช่แต่เท่านั้นการเลิกกับเขายังมีแง่ดีอีกมากมาย เช่น โชคดีที่เลิกกับคนแบบนี้ในตอนนี้ ดีกว่าหลงอยู่กับเขานานนับสิบปี หรือแยกทางกันตอนเรามีอายุแล้ว

การเลิกกับเขายังหมายถึงโอกาสที่จะได้พบคนดีที่ซื่อสัตย์และจริงใจกับคุณ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved