ปุจฉา-วิสัชนา > พ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกควรวางตัวหรืออธิบายอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

พ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกควรวางตัวหรืออธิบายอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 เมษายน 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการคะท่าน ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษา พ่อแม่ทะเลาะกันเราเป็นลูกควรวางตัวอย่างไรดี ตอนนี้จะพูดหรืออธิบายเหตุผล แม่ก็จะพูดว่าเราเข้าข้างพ่อ

ลูกควรเตือนสติพ่อแม่ให้หยุดทะเลาะกัน และหันมาคุยกันด้วยดี ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันเท่านั้น หมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า

“เวลาสามีภรรยาทะเลาะกัน อย่าใช้เหตุผลเป็นอันขาด ให้ใช้อารมณ์ วางเหตุผลลงให้ได้ ปล่อยให้อารมณ์ลอยขึ้นมา อารมณ์รักที่เคยมีต่อกันในอดีตจะเข้ามาแก้ปัญหาให้เอง”

บ่อยครั้งเหตุผลถูกใช้เพื่อยืนยันว่าตนเองถูก และกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าผิด ซึ่งมีแต่จะทำให้ความขัดแย้งลุกลามขึ้น

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ อาจารย์ของอาตมา เคยแนะนำว่า เมื่อขัดแย้งกัน อย่ามัว “เอาผิดเอาถูกกัน” เพราะการพยายามตัดสินหรือหาว่าใครผิดใครถูก กลับจะทำให้คืนดีกันได้ยากขึ้น

หากพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำ คุณควรหาโอกาสบอกความในใจของคุณให้ทั้งสองท่านทราบว่า คุณรู้สึกอย่างไรเวลาเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ความรักลูก ห่วงใยลูก สามารถยับยั้งใจท่านไม่ให้ทำตามอารมณ์ได้ นอกจากนั้นคุณอาจใช้เทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ เตือนสติท่าน กล่าวคือ หลังจากที่กราบเท้า รดน้ำ ขอพรจากท่านแล้ว ก็ขอร้องให้ท่านมีความอดกลั้นต่อกันและพยายามพูดคุยกันด้วยดี วันเกิดของคุณ ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คุณอาจขอให้ท่านคืนดีกันเพื่อเป็นของขวัญแก่คุณ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved