ปุจฉา-วิสัชนา > ตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ รู้สึกตัวเองไร้ค่า
กลับหน้าแรก

ตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ รู้สึกตัวเองไร้ค่า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 เมษายน 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ดิฉันไม่ได้ทำงานประจำมา ๑ ปีเต็มหลังจากถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดิฉันอยู่ดูแลคุณแม่ช่วงที่ไม่ได้ทำงาน ระหว่างนั้นก็หาและรับงานมาทำเพื่อหารายได้เท่าที่จะทำได้ แต่งานก็มีไม่สม่ำเสมอ ช่วงที่ว่างก็จะฟุ้งซ่าน กังวลเรื่องอนาคตด้วยว่าหากยังหางานทำไม่ได้ และหากสิ้นคุณแม่แล้วจะทำอย่างไร เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้มีรายได้ที่แน่นอน ครั้นจะให้น้อง ๆ มาให้เงินเดือนก็รู้สึกว่าไม่ควรเพราะทุกคนก็มีภาระและค่าใช้จ่ายของตนเอง แต่น้องบางคนก็มีหยิบยื่นให้บ้างนะคะ

บางทีดิฉันก็รู้สึกว่าไร้ค่าเพราะไม่มีรายได้ จากที่เคยช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีศักยภาพเลย บางคนก็บอกว่างานของดิฉันตอนนี้คืออยู่กับคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้ว หากดิฉันไม่อยู่ด้วยก็ต้องหาคนมาดูแล ดิฉันควรคิดอย่างไรที่จะไม่เป็นทุกข์คะพระอาจารย์ กราบขอบพระคุณค่ะ

ถึงแม้คุณไม่ได้จุนเจือครอบครัวด้วยเงินทอง แต่คุณก็ไม่ได้อยู่อย่างเปล่าประโยชน์ เพราะตอนนี้คุณช่วยดูแลคุณแม่อยู่ นี้เป็นการทำกิจที่มีคุณค่ามาก เพราะเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน หากไม่มีคุณ ท่านก็อาจอยู่อย่างยากลำบาก มีหลายครอบครัวที่ลูก ๆ ให้เงินพ่อแม่ใช้จ่ายไม่ขัดสน แต่กลับไม่มีใครเลยที่มีเวลาให้ท่าน ต้องเรียกว่าคุณแม่ของคุณโชคดีมากที่ได้รับทั้งสองอย่างจากลูก ๆ เป็นโชคที่คุณมีส่วนร่วมด้วยอย่างสำคัญ

อาชีพการงานนั้น ถึงคุณหาไม่ได้วันนี้ วันหน้าก็ต้องหาได้อย่างแน่นอน ตรงข้ามกับพ่อแม่ วันนี้ท่านยังอยู่กับคุณ แต่วันหน้าท่านก็ต้องจากคุณไป ดังนั้นขณะที่คุณมีโอกาสดูแลท่าน คุณควรยินดีที่ได้รับโอกาสนี้ ขอให้ทำด้วยความสุขและภาคภูมิใจ แล้วคุณจะไม่รู้สึกเสียใจเมื่อวันหนึ่งท่านจากคุณไป ถึงตอนนั้นหากคุณหางานทำ คุณก็จะได้อย่างแน่นอน

อนึ่ง พึงตระหนักว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพย์เท่าไร หาเงินได้มากเพียงใด แต่อยู่ที่การทำความดีมากกว่า หากคุณค่าของคนอยู่ที่เงินทอง หรือการหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว พระทั้งหลายก็คงจะรู้สึกไร้คุณค่าอย่างแน่นอน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved