ปุจฉา-วิสัชนา > วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์
กลับหน้าแรก

วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าคะ มีข้อสงสัยอยู่ 4 เรื่องเจ้าคะ 1. พระสงฆ์สามารถยืนของให้ฆราวาสผู้หญิงโดยตรงโดยไม่มีการสัมผัสมือกันจะได้ไหม 2. พระใช้ที่พรมน้ำมนต์เคาะศีรษะฆราวาสผู้หญิงได้ไหม 3. หากพระสงฆ์เห็นอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงแล้วกล่าวว่า น่าจะเอาไปทำอาหารโน้นนี่ หรือ กล่าวว่าไม่ชอบอาหารชนิดโน้นนี้ กับแม่ครัวของวัด ถือว่าผิดวินัยไหมเจ้าคะ 4. การเจิมหน้าผาก เคาะศีรษะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ฆราวาสชายหญิง พระอาจารย์มีความคิดเห็นเช่นไร กราบขอบพระคุณเจ้าคะ

ตามธรรมเนียมไทยนั้น พระภิกษุไม่ควรยื่นของให้ผู้หญิงโดยตรง แม้ไม่สัมผัสมือก็ตาม (แต่ถ้าพูดถึงพระวินัย ไม่มีข้อห้ามเรื่องนี้) ส่วนการใช้ที่พรมน้ำมนต์เคาะศีรษะผู้หญิง ก็ไม่สมควรเช่นกัน

ในเรื่องอาหารนั้น พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุขออาหารจากญาติโยมได้เฉพาะผู้ที่ปวารณา(ยอมให้ขอ)ไว้ก่อน แต่แม้จะขอได้ก็ไม่ควรไปกำหนดหรือเรียกร้องว่าต้องเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะพระภิกษุควรเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ควรรบกวนญาติโยมหรือเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องอาหาร

สำหรับการเจิมหน้าผากหรือเคาะศีรษะ หากกระทำกับผู้หญิงก็ไม่เหมาะ เรื่องสิริมงคลนั้น พุทธศาสนามองว่ามงคลอันสูงสุดคือการทำความดี ดังพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกไว้ ๓๘ ประการ ส่วนมงคลแบบอื่นนั้น ไม่ว่าน้ำมนต์ เจิมหน้าผาก เคาะศีรษะ แม้จะเป็นมงคลแหรือมีผลดีต่อจิตใจแต่ก็ไม่ยั่งยืนหรือประเสริฐเท่าการทำความดี

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved