ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อสัตว์ได้ฟังธรรมแล้วจะเป็นประโยชน์ไหม
กลับหน้าแรก

เมื่อสัตว์ได้ฟังธรรมแล้วจะเป็นประโยชน์ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 26 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการครับ...อยากถามว่าสัตว์เลี้ยงที่ได้ลาจากกายหยาบ แต่นอนตาไม่หลับ ทุกคืนตอนมีชีวิตได้ฟังคนในครอบครัวสวดมนต์ให้ฟัง จนถึงสิ้นลมคนในครอบครัวก็ทำบุญถวาย, สังฆทาน, สวดมนต์ เค้าจะไปสุขคติได้หรือไม่

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ไก่ งู ค้างคาว ที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์หรือได้ฟังธรรมแล้ว จิตใจก็สงบ เป็นกุศล (แม้ไม่รู้ความหมายของบทสวดหรือธรรมะ) แล้วจู่ ๆ ก็ตายไปในขณะนั้น (เช่น ถูกฆ่า) ปรากฏว่าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง มีพระอรหันต์หลายท่านที่ชาติก่อนหน้านั้นเป็นสัตว์ที่บังเอิญได้ฟังธรรมหรือได้ฟังเสียงสวดมนต์

จากเรื่องราวที่ยกตัวอย่างมา แสดงว่าสัตว์นั้น(อย่างน้อยก็บางชนิด)มีจิตใจที่สามารถน้อมนำให้เป็นกุศล ซึ่งส่งผลต่อภพภูมิในชาติถัดไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved