ปุจฉา-วิสัชนา > การเลี้ยงสัตว์เป็นบุญหรือเป็นบาป
กลับหน้าแรก

การเลี้ยงสัตว์เป็นบุญหรือเป็นบาป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าการนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นบุญหรือเป็นบาปคะ? เนื่องจากตอนนี้หลานสาวซื้อกระต่ายมาเลี้ยงไว้ในกรง ซึ่งดิฉันรู้สึกไม่สบายใจ เพราะคิดว่าการนำเค้ามาขังอย่างนี้อาจะเป็นบาปกับเรา แต่ถ้าเอาไปปล่อยก็เกรงว่าจะถูกสัตว์อื่นทำร้ายอีก ควรจะทำอย่างไรดีคะ

 

การเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เป็นบาปเสมอไป อาจเป็นบุญด้วยซ้ำหากช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาให้มีความสุข (บางคนเอามาเลี้ยงเพราะอยากช่วยให้พ้นทุกข์จากคนขาย) แต่ถ้าหากการเลี้ยงนั้นทำให้เขาเดือดร้อนเป็นทุกข์ กลายเป็นการเบียดเบียน ก็เป็นบาปได้ การกักขังเขานั้นเขาย่อมไม่ชอบ จะเรียกว่าเป็นบาปก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่บาปหนัก เลี้ยงสัตว์แบบนี้จึงได้ทั้งบุญและบาป แต่ถ้าดูแลเขาให้ดี ๆ ก็เป็นบุญมากกว่าบาป จะว่าไปแล้วการเลี้ยงสัตว์ หลีกเลี่ยงการทำบาปได้ยาก (แม้ไม่ทำกับเขาก็อาจทำกับสัตว์อื่นที่รบกวนเขา เช่น แมลง) ดังนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์ ก็ควรไตร่ตรองให้ดี หรือถ้าจำเป็นต้องช่วยเขา ก็ต้องพร้อมรับภาระและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved