ปุจฉา-วิสัชนา > การวางใจกับข่าวสารบ้านเมือง
กลับหน้าแรก

การวางใจกับข่าวสารบ้านเมือง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการค่ะพระคุณเจ้า อยากสอบถามพระคุณเจ้าค่ะ ดิฉันชอบธรรมะค่ะ แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีความสนใจทางโลกประกอบกันด้วยค่ะ (เป็นเอามากค่ะท่าน เพราะอดรนทนไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีเวปหมิ่นเกิดขึ้นมากมายค่ะ จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดเวปหมิ่นด้วยค่ะท่าน) อย่างนี้ถือว่าเรากระทำผิดหลัก ของ ธรรมะ หรือเปล่าค่ะท่าน เมตตา แนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ สาธุค่ะ

เมื่อชอบธรรมะก็ควรนำธรรมะไปปฏิบัติกับตนเองด้วย โดยเฉพาะการรู้เท่าทันจิตใจของตนเอง ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน จมอยู่ในความวิตกกังวล จนขึ้งเครียด และที่สำคัญก็คืออย่าปล่อยให้ความโกรธเกลียดครอบงำจิตใจ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะพอสนใจข่าวสารบ้านเมืองแล้ว โดยเฉพาะในยามที่มีการแบ่งขั้วแบ่งข้างอย่างชัดเจน ถ้าวางใจไม่เป็นหรือขาดสติ จะเกิดความโกรธแค้นได้ง่าย จนขาดเมตตาและขันติธรรม

การที่คุณใส่ใจในปัญหาของบ้านเมืองเป็นเรื่องดีแล้ว ถือเป็นการทำหน้าที่ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่พึงปฏิบัติ แต่ก็ขอให้รักษาใจรวมทั้งวาจาและการกระทำให้อยู่ในธรรมด้วย จะได้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved