ปุจฉา-วิสัชนา > บทกรวดน้ำ
กลับหน้าแรก

บทกรวดน้ำ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการหลวงพ่อคะ หนูขออนุญาตต่อยอดจากคำถามที่ว่ากรวดน้ำจำเป็นไหมนะคะว่า เราสามารถสวดบทยะถา-สัพพีเองได้ไหมคะ เพราะเพื่อนบอกว่าเราสวดเองไม่ได้ ต้องฟังพระสวดเท่านั้น เพราะเราไม่ได้ถือศีลเท่าพระท่าน ข้อสงสัยนี้จริงหรือไม่คะ ขอบพระคุณค่ะ

ที่พระสวดยะถาสัพพีนั้น ก็คือการการอวยพรโดยแทรกธรรมะไปพร้อมกัน เมื่อพระอวยพรหรือให้ธรรมะ คุณก็ควรทำใจสงบรับพรและธรรมะนั้น แต่ก่อนจะถึงตรงนั้น ขณะที่กรวดน้ำก็ควรน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่คุณตั้งใจทำบุญให้รวมทั้งสรรพสัตว์ด้วย หากคุณสวดยะถาสัพพีในตอนนั้น ก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณควรทำในขณะนั้น

จะว่าไปคุณเองก็สามารถสวดบทนี้แต่ไม่ใช่ในขณะที่คุณควรอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น และควรสวดเมื่อคุณอยู่ในสถานะที่จะให้พรหรือให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved