ปุจฉา-วิสัชนา > ความกังวลใจ
กลับหน้าแรก

ความกังวลใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการ ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การกระทำบางอย่างที่เกิดจากการตัดสินใจด้วยเหตุผลตามประสบการณ์การทำงาน แต่สร้างความกังวลใจให้แก่ตัวเราเอง ว่าจะเกิดผลต่อความรู้สึกกับคนหลาย ๆ คน เราควรจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรคะ

ก่อนตัดสินใจคุณควรพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน เพื่อว่าเมื่อได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วจะไม่ก่อปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น หรือหากจะส่งผลกระทบต่อคนอื่น ก็ขอให้แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือเพราะเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำ เมื่อไตร่ตรองรอบคอบและถี่ถ้วน และลงมือทำอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ควรทำใจพร้อมรับผลที่เกิดขึ้น ใครเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์หรือเก็บมาครุ่นคิดจนวิตกกังวล พูดง่าย ๆ คือปล่อยวาง

อย่างไรก็ตามคุณควรเปิดใจรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยเพราะคุณอาจตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved