ปุจฉา-วิสัชนา > เห็นแก่ตัว
กลับหน้าแรก

เห็นแก่ตัว

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
คนที่ไม่เอาเปรียบใคร แต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ...เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือไม่คะ ?

ที่คุณพูดมานั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัว จะเห็นแก่ตัวก็ต่อเมื่อเอาเปรียบคนอื่น หรือไม่ก็นึกถึงแต่ตัวเอง ไม่มีน้ำใจ หรือไม่สนใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น

อย่างไรก็ตามข้อที่พึงระวังก็คือ อย่าถึงกับระแวงคนอื่นว่าจะมาเอาเปรียบคุณ จนมองใครต่อใครในแง่ลบ บางทีเขาอาจจะแค่อยากรู้จักคุณ อยากเป็นเพื่อนคุณ หรืออยากช่วยเหลือคุณด้วยซ้ำ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved