ปุจฉา-วิสัชนา > โดนเอาเปรียบ จะทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

โดนเอาเปรียบ จะทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมเองทำงานที่ต่างคนต่างอาศัยผลประโยชน์ของกันและกัน ผมเจอกับคนที่ทำให้ผมเสียผลประโยชน์ การที่เราต้องเอาน้ำขุ่นไว้ข้างใน เอาน้ำใสไว้ข้างนอก นี้มันช่างทำลำบากใจจริงนะครับ เมื่อเราต้องตกอยู่สถานการณ์แบบนี้อีก ขอให้พระอาจารย์ถนอมสุขภาพด้วยนะครับ กราบนมัสการลาครับ

เวลาพึ่งพาอาศัยใคร (หรือแม้แต่พึ่งพาอาศัยกันก็ตาม) เป็นไปได้ยากที่เราจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว บางครั้งก็เราก็ต้องเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ด้วย ไม่มีใครที่จะได้อย่างเดียวโดยไม่เสียเลย ปัญหาอยู่ที่ว่าได้มากกว่าเสียหรือไม่ และเป็นการเสียที่ยุติธรรมหรือชอบธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบธรรม ก็ควรพิจารณาว่าจะพึ่งพาเขาหรือร่วมมือกับเขาต่อไปหรือไม่

ในกรณีที่จะพึ่งพาหรือร่วมมือกับเขาต่อไป ก็มีทางเลือกอยู่สองทาง คือทนรับสภาพที่เป็นอยู่ หรือไม่ก็พูดจากับเขาเพื่อให้เขารู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นอยู่และอยากให้มีการแก้ไข ในกรณีหลังคุณควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ อาจพูดให้เขาเห็นใจคุณ ขณะเดียวกันคุณก็ควรเปิดใจรับฟังเหตุผลของเขาด้วย เขาอาจมีเหตุผลบางอย่างที่คุณไม่รู้ เช่นเดียวกับที่เขาอาจไม่รู้ว่าการกระทำของเขาได้สร้างปัญหาแก่คุณ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved