ปุจฉา-วิสัชนา > เอกัคคตา
กลับหน้าแรก

เอกัคคตา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ อยากทราบว่า เอกัคคตา ในองค์ฌาณ ต่างๆ นี่ เป็น เจตสิก หรือว่า อินทรีย์ ครับ (สัพพจิตตสาธารณเจตสิก กับ สมาธินทรีย์) กราบขอบพระคุณครับ

เอกัคคตานั้นเป็นทั้งสัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับจิตทุกดวง) และอินทรีย์(สิ่งที่เป็นใหญ่ในการทำกิจของตน คือทำให้ธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามตน) เรียกว่าสมาธินทรีย์ ดูเพิ่มได้จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved