ปุจฉา-วิสัชนา > บาปจากการมีส่วนในการทำแท้ง
กลับหน้าแรก

บาปจากการมีส่วนในการทำแท้ง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ เราจะทำกุศลแบบใดจึ่งจะลบบาปในใจเราที่เคยมีส่วนในการทำแท้ง และกุศลแบบใดจึงจะแก้กรรมได้

 

 

อย่างแรกที่คุณทั้งสองควรทำคือ อย่าหวนนึกถึงความผิดพลาดในอดีต การทำเช่นนั้นก็เหมือนกับคุณได้กลับไปทำสิ่งนั้นอีก แม้จะเป็นแค่มโนกรรมก็ตาม ขณะเดียวกันก็อย่าโบยตีตัวเอง ยอมรับความจริงว่าคุณเคยพลั้งพลาด ไม่ปฏิเสธผลักไสสิ่งนั้น จากนั้นก็พยายามทำความดีเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาด เช่น ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เด็กที่จากไป จะเป็นสังฆทานก็ได้ เพื่อให้เขาได้ไปสุคติ นอกจากนั้นคุณอาจทำความดีอย่างอื่น เช่น บริจาคเงินหรือเป็นจิตอาสาให้แก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้หญิงไม่ให้ทำแท้ง (เช่น เสถียรธรรมสถาน มูลนิธิผู้หญิง) การที่คุณช่วยไม่ให้ชีวิตหนึ่งต้องตกล่วงไป ก็สามารถทดแทนชีวิตที่สูญเสียจากการทำแท้งได้ในระดับหนึ่ง

กราบ พระอาจารย์ครับ คือเมื่อ 30 ปีก่อน ผมได้ทำแท้งกับแฟน 2 คน เมื่อ 20 ปีก่อน ผมได้เขียน จ.ม. ให้สตรี 2 คนทำแท้งโดยไม่ทราบว่าท้องหรือไม่ ผมสมควรออกบรรพชาตลอดชีวิตหรือไม่ ในสภาวะจิตผมยังตัดทางโลกไม่ได้ ผมเชื่อกฏแห่งกรรมนานแล้ว มีทางใดช่วยผ่อนหนักเป็นเบาบ้างไหม ขอความกรุณาต่อผู้สำนึกในบาปหนาของตนด้วยครับ กราบ สาธุ การบวชก็เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่จากไปได้ แม้คุณจะไม่สามารถบวชตลอดชีวิตได้ แต่หากจะบวชสักช่วงหนึ่งก็ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนอกจากการบวชแล้วก็มีวิธีอื่นที่จะบรรเทาวิบากได้ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved