ปุจฉา-วิสัชนา > พ่อไม่พอ
กลับหน้าแรก

พ่อไม่พอ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์หนูอยากเรียนถามพระอาจารย์ คือพ่อหนูของท่านไม่พอ มีรถแล้วก็อยากได้เพิ่มอีกจนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จนหนูยื่นคำขาดไปว่าถ้าไม่ขายรถอีกคันหนูก็จะไม่ยอมกลับบ้าน เพราะหนูเป็นคนส่งเสียที่บ้าน แต่ลึกๆก็กลัวท่านจะเสียใจ แต่หนูก็อยากให้ท่านพอ เคยพูดดี ๆ แล้วแต่ท่านก็เฉยไม่รู้จะทำยังใงสิ่งที่หนูทำถูกหรือผิดคะ ขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วย ถ้าพ่อเสียใจหนูก็กลัวบาปคะ

บุญหรือบาป ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญ หากคุณทำไปด้วยความโกรธหรืออยากประชดท่าน ก็จัดว่าเป็นบาป เพราะการทำเช่นนั้นอย่างน้อยก็ทำให้จิตของคุณเป็นทุกข์ หมองมัว แต่หากคุณทำไปด้วยความปรารถนาดีต่อท่าน ก็ไม่ถือว่าเป็นบาป แม้ท่านจะเสียใจหรือไม่พอใจก็ตาม

อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณทำด้วยความปรารถนาดี ก็ต้องระวังอย่าให้เป็นการยึดติดถือมั่นกับความคิดของตนจนกลายเป็นเรื่องเอาชนะคะคานกัน เช่น พ่อจะต้องทำตามที่ฉันขอร้องหรือยืนยันให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าฉันเป็นฝ่ายแพ้ หรือเสียหน้า การกระทำบางอย่างแม้เริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แต่ไป ๆ มา ๆ กลายเป็นการทำเพื่ออัตตาตัวตนของตน คือผลจะต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการให้ได้ กรณีแบบนี้มักจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งหรือวิวาทบาดหมายในที่สุด เพราะอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าถ้าฉันยอม ฉันก็แพ้ ก็เลยต้องต่อสู้ดึงดันเพื่อให้ตนเป็นฝ่ายชนะ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตน จนกระตุ้นทิฐิมานะให้รุนแรงขึ้น สามี-ภรรยา พ่อแม่-ลูก และเพื่อนกับเพื่อน ทะเลาะกันก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นที่เริ่มต้นจากความปรารถนาดี จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง

กรณีของคุณนับว่าน่าเห็นใจ พ่อคงเห็นว่าได้เงินมาง่าย หรือคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบกับหนี้สิน เพราะมีคุณเป็นผู้รับภาระแทน จึงใช้เงินอย่างไม่รู้จักประมาณ กลายเป็นปัญหาแก่คุณ ทางที่ดีคุณน่าจะบอกท่านให้ชัดว่าคุณสามารถรับผิดชอบภาระทางการเงินของที่บ้านได้แค่ไหน หากเกินกว่านั้นพ่อต้องรับผิดชอบเอง ท่านจะไปมีหนี้สินกี่มากน้อย ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องจัดการเอง หากท่านรู้ว่าต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้น อาจจะระวังการใช้จ่ายมากขึ้นก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved