ปุจฉา-วิสัชนา > เกิดปีติขณะสวดมนตร์ ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

เกิดปีติขณะสวดมนตร์ ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อ ดิฉันมีคำถามจากการสวดมนต์ คือเมื่อเวลาที่เราสวดมนต์และอุทิศบุญกุศล เวลาที่สวดนั้นเกิดตื้นตันจนน้ำตาไหล และอีกความรู้สึกที่เกิดคือ หรือว่าเราไปกำหนดมันเองหรือเปล่า ซึ่งบางคืนที่สวดไม่แน่ใจว่าตัวเรานั้นฟุ้งซ่านไปหรือเปล่า วันที่เรารู้ตัวว่าฟุ้งซ่านคิดไม่ตก ควรกำหนดจิตอย่างไร ควรสวดหรือไม่ อย่างไร ขอกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

ความตื้นตันหรือปีติในธรรมจนน้ำตาไหลนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้นได้เสมอ สิ่งที่คุณควรทำเมื่อเกิดอาการดังกล่าวก็คือรับรู้เฉย ๆ ไม่ต้องวิตกหรือกดข่มอาการนั้น นั่นคือมีสติ

อันที่จริงการมีสติเป็นสิ่งที่ควรมีในการกระทำทุกอย่างรวมทั้งการสวดมนต์ด้วย คือใจอยู่กับบทสวด เวลาใจเผลอคิดไป ก็รู้และดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวด การมีสติขณะสวดยังทำให้คุณได้พิจารณาเนื้อหาของบทสวดด้วย (หากคุณรู้ภาษาบาลี หรือไม่ก็สวดบทสวดที่แปลไทย) คุณจะได้ปัญญานอกเหนือจากการน้อมใจให้สงบและเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยให้มั่นคง

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved