ปุจฉา-วิสัชนา > โรคันตรกัป สันตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป
กลับหน้าแรก

โรคันตรกัป สันตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
อยากทราบความหมายของคำว่า โรคันตรกัป สันตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป ครับ

โรคันตรกัป หมายถึงช่วงเวลา(กัป)ที่โลกพินาศหรือหมู่สัตว์ล้มตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ สัตถันตรกัป หมายถึงช่วงเวลา(กัป)ที่โลกพินาศหรือหมู่สัตว์ล้มตายเพราะฆ่ากันเองด้วยศาสตรา ทุพภิกขันตรกัป หมายถึงช่วงเวลา(กัป)ที่หมู่สัตว์ล้มตายเพราะทุพภิกขภัย

โรคันตรกัป มักเกิดกับหมู่สัตว์ที่มีโมหะหนา

สันถันตรกัป มักเกิดขึ้นกับหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยโทสะ

ทุพภิกขันตรกัป มักเกิดขึ้นกับหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยความโลภ

ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของโลก อันเนื่องมาจากความเสื่อมศีลธรรมของมนุษย์ ซึ่งทำให้มนุษย์มีความลำบากและมีอายุขัยสั้นลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved