ปุจฉา-วิสัชนา > ทุกข์เพราะทำงานเกินหน้าเกินตาคนอื่น
กลับหน้าแรก

ทุกข์เพราะทำงานเกินหน้าเกินตาคนอื่น

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การทำงานเกินหน้าเกินตาคนอื่น แล้วทำให้รู้สึกเหนื่อยเช่นกัน จะทำอย่างไรให้รู้สึกเบิกบานขึ้น

คุณคงเหนื่อยหรือเครียดเพราะมัวกังวลสายตาของคนอื่น หรือกลัวว่าเขาจะเขม่น ทางที่ดีคือวางความกังวลดังกล่าวเสีย และมีสติอยู่กับงาน ทำงานนั้นให้ดีที่สุด อย่าไปสนใจความรู้สึกของเขา ขณะเดียวกันเมื่อทำงานเสร็จแล้ว ก็อย่ายึดติดถือมั่นว่าเป็นงานของคุณ หรือยึดถือว่าความสำเร็จนั้นเป็นของคุณ (ท่านอาจารย์พุทธทาสแนะว่า “ยกผลงานให้เป็นของความว่าง”) จะยกให้เป็นความสำเร็จของหมู่คณะก็ได้ ถ้าคุณไม่หวงผลงานและความสำเร็จ คุณจะทำงานอย่างมีความสุข ส่วนเพื่อนร่วมงานก็จะยินดีด้วยเมื่อรู้สึกว่างานนั้นเขาก็เป็นเจ้าของหรือมีส่วนแห่งความสำเร็จด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved