ปุจฉา-วิสัชนา > พระกับการเมือง
กลับหน้าแรก

พระกับการเมือง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การเลือกตั้งพระมีสิทธิ์เลือกหรือไม่ แล้วจะเลือกพรรคไหนได้ไหม กล่าวคือ พระมีการเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่ แล้วพระที่ออกมาประท้วงผิดหรือเปล่า

พระไม่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกพรรคใดได้ ธรรมดาของปุถุชนย่อมมีการเลือกที่รักมักที่ชัง แต่สังคมไทยส่วนใหญ่เห็นว่าพระควรจะเป็นกลางทางการเมือง บ้างก็เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่กิจของสงฆ์ ประเด็นนี้เริ่มมีคนโต้แย้งบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคม

คุณถามว่าพระที่ออกมาประท้วงนั้นผิดหรือไม่ ถ้าพูดถึงกฎหมายก็คงไม่ผิด หากเป็นการประท้วงโดยสงบสันติ แต่จะผิดธรรมเนียมหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จะเป็นที่ยอมรับแค่ไหนขึ้นอยู่กับประเด็นและวิธีการด้วย เช่น เมื่อเกือบ ๔๐ ปีก่อนพระกลุ่มหนึ่งเคยประท้วงโดยมีการอดอาหารด้วยเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พระพิมลธรรมซึ่งถูกนักการเมืองกลั่นแกล้งจนถึงกับติดคุกและถูกถอดสมณศักดิ์ ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่เห็นด้วยก็มีไม่น้อย เพราะเป็นการเรียกร้องเพื่อความถูกต้องชอบธรรม แต่ถ้าเป็นการประท้วงในทางการเมือง ที่ไกลจากประเด็นทางศาสนา หรือใช้วิธีการแบบไม่สงบสำรวม คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved