ปุจฉา-วิสัชนา > เป็นห่วงคนรักทำงานที่เสี่ยงภัย
กลับหน้าแรก

เป็นห่วงคนรักทำงานที่เสี่ยงภัย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
หากบุคคลที่เรารักทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เช่น มีอาชีพเป็นตำรวจ ทหาร คนข้างหลังอย่างเราทำอย่างไรดี เพราะอดที่จะเป็นห่วงเขาไม่ได้ ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ อยากให้เขาหยุดงานนี้ แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเป็นงานที่เขารัก เราในฐานะที่เป็นคนข้างหลังควรทำอย่างไร
ในเมื่อเป็นอาชีพที่เขาเลือก เราก็ควรให้กำลังใจและส่งเสริมให้เขาทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด คือก่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม อาจให้คำแนะนำหรือสนับสนุนในทางธรรม เพื่อทำงานดังกล่าวอย่างมีความสุข ไม่ตกอยู่ในความทุกข์ หรือให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุ เพื่อให้เขาทำงานนั้นได้สะดวกและปลอดภัย ขณะเดียวกันเราก็ควรทำตัวไม่ให้เขาเป็นห่วงกังวล หรือช่วยดูแลคนที่เขารัก เพื่อให้เขาไม่ต้องวิตกกับคนที่อยู่ข้างหลัง ถือเป็นการช่วยให้เขาทำหน้าที่อย่างมีความ?สุขหรือทุ่มเททำงานได้อย่างเต็มที่
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved