ปุจฉา-วิสัชนา > การถวายสังฆทานด้วยสิ่งของที่มีการหมุนเวียนในวัดจะได้บุญหรือไม่
กลับหน้าแรก

การถวายสังฆทานด้วยสิ่งของที่มีการหมุนเวียนในวัดจะได้บุญหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
การถวายสังฆทานด้วยสิ่งของที่มีการหมุนเวียนในวัดจะได้บุญหรือไม่ หากผู้ถวายมีจิตเป็นกุศล มุ่งถวายทานอันควรแก่สมณะ เพื่อประโยชน์ของสงฆ์ ก็ได้บุญแล้ว ส่วนของที่ถวายนั้นแม้จะมาจากการหมุนเวียน แต่หากผู้ถวายไม่รู้หรือไม่มีเจตนาที่จะถวายของเช่นนั้น ก็ไม่ทำให้บุญนั้นลดน้อยแต่อย่างใด
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved