ปุจฉา-วิสัชนา > ลาออกจากงานไปปฏิบัติธรรม จะดีหรือไม่
กลับหน้าแรก

ลาออกจากงานไปปฏิบัติธรรม จะดีหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 28 กรกฎาคม2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรม โดยตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำในช่วงอายุที่ยังไม่เกษียณ โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เพียงแต่ตัวเราเองต้องใช้จ่ายให้ประหยัด สมควรที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่ หรือควรรอให้เกษียณอายุราชการแล้วค่อยปฏิบัติอย่างจริงจัง (ปกติปฏิบัติอยู่แล้ว)

คนที่บอกได้ดีที่สุดคือตัวคุณเอง ถ้าหากคุณแน่ใจว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนใคร ทั้งแก่ตัวคุณเองและคนอื่น การตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณ ก็ไม่ใชสิ่งที่เสียหาย แต่สิ่งที่ควรคิดก่อนตัดสินใจคือ เมื่อลาออกแล้ว จะทำอะไรต่อไป คนเราหากไม่ได้ทำงานเลย ชีวิตจะดูว่างเปล่า บางคนอาจรู้สึกไร้คุณค่า แม้มีกินมีใช้อย่างสุขสบายก็ตาม คุณน่าคิดว่าศักยภาพที่คุณมีอยู่นั้น จะนำไปใช้ทางไหนได้ดีที่สุด หากคิดว่างานที่ทำอยู่นั้นไม่เปิดโอกาสให้คุณใช้ศักยภาพที่มีอยู่เท่าที่ควร และมีหนทางอื่นที่คุณสามารถใช้ศักยภาพได้มากกว่า การลาออกจากงานที่ทำอยู่เพื่อทำงานอื่นที่ดีกว่า น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะกับคุณ

สำหรับประเด็นเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้น ถ้าหากคุณคิดว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือได้ผลพอสมควร หากจะยังปฏิบัติธรรมคู่ไปกับการทำอาชีพการงาน ก็ไม่น่าเสียหาย แต่หากคุณคิดว่าอยากทุ่มเทให้กับปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นผลจริงจังหรือมีก้าวหน้ามากกว่านี้ หรือคิดว่าชีวิตนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ จึงไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นที่ไม่เกื้อกูลในทางธรรม การลาออกเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ แต่ก็ควรตระหนักว่าเมื่อออกมาแล้วคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่น้อย อีกทั้งการปฏิบัติธรรมเต็มเวลาก็ไม่ใช่ของง่าย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved