ปุจฉา-วิสัชนา > โมหะสมาธิ
กลับหน้าแรก

โมหะสมาธิ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการพระอาจารย์ครับ ผมภาวนาในชีวิตประจำวันพอตกกลางคืนสวดมนต์สั้นๆ แล้วนั่งสมาธิ แต่นั่งไปผมรู้สึกเหมือนผมหลับแต่ผมไม่หลับยังรู้ความรู้สึกนึกคิดแต่ในขณะนั้นมันเหมือนความคิดมันส่งทอดไปเรื่อยๆไม่ตลอดสายมันเป็นช่วงๆ แต่พอออกจากสมาธิยังสงสัยมันเป็นโมหะสมาธิหรือเปล่าครับ
อาการที่คุณว่านั้นแสดงว่าตอนนั้นคุณยังไม่มีสมาธิ และไม่ใช่โมหะสมาธิด้วย อาจจะมีอาการคล้ายเคลิ้มหลับไป แต่ยังไม่ถึงกับหลับทีเดียว จึงมีความคิดปรุงแต่งไปเป็นสาย โดยที่ยังรับรู้ว่าใจคิดด้วย คุณลองเปลี่ยนมาเป็นการเจริญสติ โดยเน้นที่การรู้กาย(เวลาเคลื่อนไหว)และรู้ใจ(เวลาคิดนึก) เน้นที่การรู้อย่างเดียว ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม หรือจะเน้นที่ความรู้สึกตัวก็ได้ เวลาจิตนิ่งก็อย่าปล่อยใจดิ่งเคลิ้ม กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว กล่าวคือแทนที่จะจมอยู่ในความสงบ ก็ให้มา “เห็น”ความสงบนิ่ง เมื่อจิตสงบก็รู้ว่าสงบ จิตไม่สงบ ก็รู้ว่าไม่สงบ เท่านี้ก็ช่วยได้เยอะแล้ว
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved