ปุจฉา-วิสัชนา > อยากหลุดพ้นเป็นกิเลสไหม
กลับหน้าแรก

อยากหลุดพ้นเป็นกิเลสไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ อยากจะเรียนถามว่า อาการหรืออามรณ์ความอยากที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏฏะ จากโลกียะ นับเป็นกิเลส ไหม ครับ แล้วควรกำจัดหรือไม่หากเป็น หากไม่เป็นจะมองความอยากตรงนี้อย่างไรถึงจะถูกครับ

ความอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง คุณไม่ต้องทำอะไรกับมัน แค่รู้เฉย ๆ เวลามันเกิดขึ้นในใจ อย่าปล่อยให้มันครอบงำใจคุณ โดยเฉพาะเวลาปฏิบัติธรรม จริงอยู่คุณปฏิบัติธรรมก็เพราะต้องการหลุดพ้น แต่พอลงมือปฏิบัติ ก็ให้วางความอยากทั้งหมด (โดยเพียงแต่รู้ทันมัน ใจก็จะวางไปเอง) ให้น้อมใจอยู่กับการปฏิบัติหรืออยู่กับปัจจุบัน การปฏิบัติจะเป็นไปด้วยดี แต่หากทำด้วยความอยากแล้ว คุณจะเครียดเพราะใจนั้นอยากจะได้ อยากจะเอา รวมทั้งอยากเอาชนะกิเลสและนิวรณ์ แต่เมื่อเอาชนะไม่ได้จะยิ่งขุ่นเคืองใจและโมโห สุดท้ายก็จะเป็นทุกข์หรือท้อแท้จนถึงกับเลิกปฏิบัติ หาไม่ก็ทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved