ปุจฉา-วิสัชนา > สยบมานะอย่างไร
กลับหน้าแรก

สยบมานะอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
พระอาจารย์ครับ มานะนี้หากเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้ว จะมีหนทางใดที่จะทำให้จิตใจของเราไม่วุ่นวาย หรือร้อนรุ่ม ครับ
ขึ้นอยู่กับว่ามันแสดงอาการออกมาในลักษณะไหน เช่น ดูถูกคนอื่น ไม่สนใจฟังคำตักเตือน โกรธเวลาถูกวิจารณ์ รู้สึกเสียหน้า อิจฉาคนที่เก่งกว่าดีกว่า ฯลฯ แต่ละอาการ ก็มีวิธีแก้ที่ต่างกัน แต่ก่อนอื่นก็ต้องมีสติรู้ทันมานะ มันจะได้ไม่อาละวาดหรือสร้างปัญหามากไปกว่าที่เป็นอยู่ จากนั้นก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่า อาการที่เกิดจากมานะนั้นถูกต้องหรือไม่ ปกติแล้วเวลามานะอาละวาดขึ้นมา มันไม่สนใจความถูกต้อง มันคำนึงแต่ความถูกใจ อะไรที่ไม่ถูกใจก็ต่อต้านผลักไส อะไรที่ถูกใจก็ทำแล้วทำเล่า

เมื่อเห็นโทษของมันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การทำสิ่งที่ทวนกระแสมานะ เช่น ถ้าชอบดูถูกคนอื่นก็ยกย่องชื่นชมเขา ถ้ารู้สึกเสียหน้า ก็หัวเราะเยาะใส่มัน ถ้าอิจฉาคนที่เก่งกว่า ก็มีมุทิตาจิตหรือสรรเสริญเขา ถ้าไม่พอใจคำตักเตือน ก็เปิดใจฟังและใคร่ครวญคำตักเตือนนั้น เป็นต้น การทำเช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วยสยบมานะ ทรมานอัตตา ทำให้ลำพองหรือคะนองน้อยลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved