ปุจฉา-วิสัชนา > พระนั่งรอบิณฑบาตได้หรือไม่
กลับหน้าแรก

พระนั่งรอบิณฑบาตได้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระคุณเจ้า อยากเรียนถามเรื่องการตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่ชราหรืออาพาธและออกมารับบาตรโดยการนั่งพักรอในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้เดินรับบาตร เนื่องจากมีพระท่านหนึ่งอธิบายว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องของสงฆ์ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณ
อันที่จริงพระภิกษุที่ชราหรืออาพาธ หากไปบิณฑบาตไม่ไหว ก็จะรอรับอาหารที่วัด จะไม่นิยมไปนั่งรอที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะในย่านชุมชนหรือตลาด เพราะชวนให้เข้าใจไปว่าท่านเห็นแก่ลาภ (ยกเว้นแต่ว่าการรอที่ใดที่หนึ่งนั้นเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ญาติโยม โดยเฉพาะปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ในเมืองไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารเอง จึงนิยมไปซื้อกับข้าวที่ตลาด แล้วก็เลยรอใส่บาตรตรงนั้นเลย ทำให้พระต้องมารอรับบิณฑบาตตรงจุดนั้นเป็นหลัก เพราะหากไปที่อื่นก็ไม่มีใครใส่บาตร)
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved