ปุจฉา-วิสัชนา > การถวายเทียนพรรษายังจำเป็นไหมในปัจจุบัน
กลับหน้าแรก

การถวายเทียนพรรษายังจำเป็นไหมในปัจจุบัน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการเรียนถามเรื่องการถวายเทียนพรรษา วีธีปฎิบัติให้ถูกต้อง เราจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟหรือปัจจัยได้หรือไม่ เพราะทุกคนถวายเทียนวัดจะใช้งานหมดหรือ
การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่มุ่งอนุเคราะห์แก่การศึกษาของพระภิกษุสามเณร เพราะช่วงเข้าพรรษามักจะมีคนมาบวชเรียนที่วัดมากกว่าช่วงอื่น ๆ สมัยก่อนต้องท่องหนังสือหรือบทสวดมนต์จนค่ำ จึงต้องอาศัยเทียนให้แสงสว่าง แต่ปัจจุบันนี้วัดส่วนใหญ่มีไฟฟ้าเข้าถึง หากจะเปลี่ยนมาเป็นการถวายหลอดไฟ ก็ใช้ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามวัดในชนบท โดยเฉพาะวัดป่า อย่างวัดของอาตมาก็ยังใช้เทียนเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน ดังนั้นการถวายเทียนพรรษาจึงยังเป็นประโยชน์อยู่สำหรับวัดเหล่านั้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved