ปุจฉา-วิสัชนา > การกรวดน้ำจำเป็นไหม
กลับหน้าแรก

การกรวดน้ำจำเป็นไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เมื่อสวดมนต์ เจริญสติแล้ว สวดบทกรวดน้ำแล้ว จำเป็นต้องกรวดน้ำด้วยหรือเปล่าค่ะ
เมื่อสวดบทกรวดน้ำแล้ว น้อมใจตามบทสวดก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำตาม เพราะสิ่งสำคัญคือใจที่มุ่งอุทิศ บุญกุศลให้ ส่วนการกรวดน้ำนั้นเป็นเพียงพิธีกรรมหรือเครื่องมือสำหรับน้อมใจอุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ เมื่อได้ทำระหว่างสวดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำอีก
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved