ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง จัดเป็นมานะหรือไม่
กลับหน้าแรก

ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง จัดเป็นมานะหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
พระอาจารย์ครับ ได้อ่านที่พระอาจารย์เขียนเรื่อง "มานะ" พอจะเข้าใจแล้วว่าการยกตนข่มคนอื่น สร้างภาพ ขี้อิจฉา กลัวเสียหน้า ไม่กล้าขอโทษ จัดเป็นมานะ พอดีผมเคยได้ฟังมาว่า การคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมด ไม่มีใครสูงกว่าใคร หรือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็จัดเป็นมานะ อันนี้จริงแท้อย่างไรขอรับ
มานะหมายถึงความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ รวมถือความถือตัวถือตน การเปรียบเทียบว่าสูง ต่ำ หรือเท่าเทียมกับผู้อื่น (เช่น เก่ง รวย ฉลาด สวย) ก็ถือว่าเป็นมานะเช่นกัน ส่วนการคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันนั้น เป็นเรื่องทิฏฐิหรือความเห็น ไม่ใช่มานะ

ส่วนการไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนั้น หากเป็นเพราะไม่รู้จักกาลเทศะหรือไม่มีมารยาท จัดอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมหรือศีลที่ไม่งดงาม ไม่ถือว่าเป็นมานะ แต่ถ้าเกิดจากการไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อันนี้เป็นมานะแน่นอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.facebook.com/photo.phpfbid=226020164091975&set=a.162484743778851.40257.162450523782273&type=1&ref=nf

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved