ปุจฉา-วิสัชนา > จู้จี้ ขี้บ่น เอาแต่ใจ จนคนอื่นระอา จะแก้ไขอย่างไร
กลับหน้าแรก

จู้จี้ ขี้บ่น เอาแต่ใจ จนคนอื่นระอา จะแก้ไขอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการพระอาจารย์ค่ะ มีคำถามจะกราบเรียนถามค่ะคือดิฉันเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นเอาแต่ใจตัวเอง จนคนรอบข้างที่บ้านเบื่อ เขาบอกว่าเราไม่ปลอยวางไปทุกอย่าง ต้องการให้คนรอบข้างทำตามความต้องการของเราคนเดียว ถ้าไม่ทำเราก็จะหงุดหงิดทำให้บรรยากาศในบ้านเสียบ่อยๆ อย่างนี้ดิฉันควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรค่ะ
คุณควรปล่อยวางให้มากขึ้น ไม่เอาความเห็นหรือความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ หากคุณตั้งมาตรฐานสูงไปหรือคาดหวังความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง ก็ควรผ่อนลงมา คือ เรียกร้องหรือคาดหวังจากคนอื่นให้น้อยลง (แต่หากจะเข้มงวดกับตัวเองต่อไป ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) ขณะเดียวกันก็มองแง่บวกบ้าง การมองแต่แง่ลบ จะทำให้เห็นแต่ข้อตำหนิอยู่เสมอ จึงอดบ่นไม่ได้ ถ้ามองเห็นด้านดีของคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นทำบ้าง ก็จะบ่นน้อยลง มีแต่อยากชมเขา

สิ่งที่คุณควรทดลองทำเป็นประจำก็คือ ชมคนอื่นบ้าง ใหม่ ๆ จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก แต่อยากให้ลองตั้งกติกากับตัวเองว่า ทุกครั้งที่มีเรื่องตำหนิ ก็จะมีคำชมให้เขาด้วย ตำหนิ ๒ อย่าง ก็มีคำชม ๒ อย่างควบคู่กัน หรือไม่ก็ฝึกมองในแง่บวกบ่อย ๆ เช่น เวลาเห็นข้อเสียหรือข้อบกพร่องของใครก็ตาม ก็ต้องมองให้เห็นข้อดีหรือข้อเด่นของเขาด้วยในจำนวนที่เท่ากัน หากคุณทำเช่นนี้ได้ เสียงบ่นจากตัวคุณจะน้อยลง คำชมจะมีมากขึ้น ไม่เพียงช่วยให้คุณเครียดน้อยลง มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น หากบรรยากาศในบ้านของคุณ (และรอบตัวคุณ) ก็จะดีขึ้นด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved