ปุจฉา-วิสัชนา > เหนื่อยกับการใช้ชีวิต ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

เหนื่อยกับการใช้ชีวิต ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 28 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ เหนี่อยจากงานนั่งพักนิ่งๆ สักพักก็ดีขึ้น แต่ใจที่เหนี่อยนี่ทรมานจังค่ะทำยังไงก็ไม่สงบ ไม่มีปัญหาหนี้สิน ไม่มีปัญหาความรัก ไม่มีปัญหาครอบครัว แต่เหนี่อยกับการใช้ชีวิต อยากอยู่กับตัวเองเงียบๆ ในที่สงบ แต่เพราะทำไม่ได้ ก็เลยท้อ อ่านหนังสือก็ช่วยให้ดีขึ้นแค่ ณ เวลานั้น เดี่ยวก็กลับมาเป็นอีก ขอคำแนะนำเพื่อเตือนสติด้วยค่ะ
คุณคงเหนื่อยเพราะอารมณ์ที่ตกค้างจากการงานและชีวิตส่วนตัว พอสะสมนานเข้าก็ทำให้เหนื่อยล้าทั้งทางใจและกาย สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ เวลาพักผ่อนก็พยายามปล่อยวางปัญหาต่าง ๆ จากที่ทำงาน อย่าเก็บเอามาครุ่นคิด จากนั้นก็พักผ่อนให้พอ อย่านอนดึก พยายามนอนและตื่นเป็นเวลา ขณะเดียวกันควรหาเวลานั่งสมาธิเพื่อสงบใจบ้าง เริ่มจากวันละ ๕ นาทีก็ยังดี ก่อนนอนและเมื่อตื่นนอน ใหม่ ๆ อาจจะฟุ้ง ขอให้อดทน เพราะเป็นเรื่องธรรมดา หากทำทุกวัน จิตใจจะสดชื่นขึ้น และช่วยให้คุณทำงานได้ด้วยใจที่วุ่นวายน้อยลง

เวลาทำงานก็ขอให้มีสติอยู่กับงาน อย่าเพิ่งสนใจงานชิ้นต่อไป ทำงานชิ้นที่อยู่ข้างหน้าให้ดี ไม่ว่างานอาชีพหรืองานบ้านก็ตาม การมีสติกับงานจะช่วยทำให้ใจมีสมาธิ ไม่เครียด ปล่อยวางอารมณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ไม่สะสมหรือหมักหมมจนเป็นพิษแก่ใจของคุณ ของเสียในร่างกายหากไม่ระบาย ก็เกิดโทษฉันใด ของเสียเช่นความเครียดหรืออารมณ์อกุศล หากไม่ระบาย ก็บั่นทอนชีวิตฉันนั้น

นอกจากนั้นคุณควรมีเวลาพักผ่อนยาว ๆ ด้วยไม่ใช่แค่พักกายแต่พักใจด้วย การหลีกเร้นไปปฏิบัติธรรมในที่เงียบ ๆ สักพัก น่าจะดีสำหรับคุณ เป็นโอกาสที่คุณจะได้ฝึกสติ สมาธิ และปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ที่หมักหมมในจิตใจ (ทำนองเดียวกับคนที่อดอาหารล้างพิษ ๓-๑๐ วัน) ทำทีแรกไม่ใช่เรื่องง่าย ใจจะกระสับกระส่ายหรือต่อต้าน แต่ทำไปบ่อย ๆ จะคุ้นชิน และชอบในที่สุด อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มความสดใสให้ชีวิตด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved