ปุจฉา-วิสัชนา > ฟังข่าวเอาแต่ประโยชน์
กลับหน้าแรก

ฟังข่าวเอาแต่ประโยชน์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ธรรมะ สบายใจ จากลิงค์ "ฟังข่าวเอาแต่ประโยชน์ - พระไพศาล วิสาโล" เพื่อนได้ฝากคำถามมาดังนี้ค่ะ

http://soundcloud.com/visalo/e0002-clip03-1a

สิ่งไม่เป็นประโยชน์ท่านบอกอย่าเอา ผมก็ไม่อยากเอาทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ แต่มันเอามาอย่างได้อย่างไรก็ไม่รู้ สรุปว่ามันเอามาแล้ว แล้วจะปล่อยออก มันก็ไม่ออก ทำอย่างไรดี ช่วยผมด้วย...

ขอบพระคุณท่านมากค่ะ สาธุ

ถ้าเรารับฟังอะไรก็ตาม อย่างขาดสติ คือไม่รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง ก็มักจะหยิบฉวยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นอกุศลมาครอบงำใจโดยไม่รู้ตัว เช่น เห็นข่าวหรือภาพที่กระตุ้นโทสะ ใจก็เกิดโทสะและฉวยยึดโทสะนั้นเอาไว้ ไม่ยอมปล่อย เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ยังนึกถึงข่าวหรือภาพนั้น ยิ่งนึกก็ยิ่งเป็นทุกข์ อันนี้เป็นเพราะไม่มีสติ ไม่รู้ใจของตนเอง แต่ถ้ารู้ทันโทสะที่เกิดขึ้น ก็สามารถจะวางมันได้ ไม่เผลอหมกมุ่นหรือปรุงแต่งให้จิตใจเร่าร้อน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved