ปุจฉา-วิสัชนา > คนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีหรือไม่
กลับหน้าแรก

คนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการค่ะพระอาจารย์ มีเรื่องอยากจะเรียนถามท่านค่ะ ว่าท่านคิดอย่างไรกับคนที่ไม่นับถือศาสนาคะ (หรือนับถือตามในบัตรประชาชนเท่านั้น) แล้วการที่คนทั่วไปเขามองว่าคนไม่นับถือศาสนาดูเป็นคนหยาบช้า ป่าเถื่อน (ไม่มีศาสนาเป็นหลักศีลธรรมประจำใจเช่นใครเขา) ท่านคิดว่าอย่างไรคะ ดูเหมือนจะกลายเป็น 2 คำถามนะคะ ขอบพระคุณค่ะ คนที่ไม่นับถือศาสนา ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดี เป็นแต่เขายังไม่ปลงใจศรัทธานับถือในศาสนาใด จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ อาตมาพบว่าคนที่ไม่นับถือศาสนานั้น หลายคนเป็นคนดี มีน้ำใจ รับผิดชอบส่วนรวม และมักจะมีศีลไม่ต่างจากชาวพุทธ ในทางตรงข้ามมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประกาศตนว่านับถือศาสนา แต่เห็นแก่ตัว ไร้น้ำใจหรือไม่มีศีลด้วยซ้ำ

ศาสนามิได้เป็นแหล่งที่มาของความดีอย่างเดียว ความเชื่อบางอย่างเช่น มนุษยนิยม ก็ส่งเสริมให้คนทำดี บางคนที่มีความเชื่อแบบนี้ถึงกับปฏิเสธการกินเนื้อสัตว์หรือการเอาสัตว์มาใช้ในการทดลองด้วยซ้ำ เพราะเห็นว่าเป็นการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก (ในขณะที่บางศาสนาไม่ถือว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาป)

สรุปก็คือ อย่าตัดสินคนที่รูปแบบหรือความเชื่ออย่างเดียว ต้องดูที่การกระทำด้วย คนที่มีความเชื่อสูงส่งหรือสวยหรู แต่ประพฤติตนย่ำแย่หรือถึงขั้นโหดร้ายป่าเถื่อนก็มีไม่น้อย อย่าลืมว่าการสังหารผู้คนที่บริสุทธิ์ในนามของศาสนา ก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved