ปุจฉา-วิสัชนา > นิมิต
กลับหน้าแรก

นิมิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เรียนถามพระอาจารย์ครับ คือผมทำการนั่งสมาธิ ขณะที่นั่งจิตนิ่ง รุ้สึกว่าตัวเองหมุนตีลังกาลอยเคว้ง ในอากาสครับ แต่ก้ไม่ได้ตกใจครับ จึงค่อยๆๆ ออกจากสมาธิ จึงมาเรียนถามพระอาจารย์ ว่าเป็นเพราะเหตุใด ครับ
น่าจะเป็นนิมิต หรือการปรุงแต่งของจิต แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ กับตัวเรา เมื่อเกิดนิมิต ก็เพียงสักแต่ว่ารู้เฉย ๆ ไม่ต้องยินดียินร้ายไปกับมัน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved