ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญ
กลับหน้าแรก

ทำบุญไม่ต้องหวังจะได้บุญ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 18 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
หลวงพ่อครับ การทำบุญทุกครั้งแล้วมานั่งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แสดงว่าเป็นการทำบุญโดยที่เราคิดไว้เสมอว่าเราได้บุญจากการกระทำสิ่งนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะจะเป็นการทำบุญหรือการให้ที่หวังผลตอบแทน และหากเราไม่คิดอย่างนั้นปลายทางของเราก็อยู่ที่การอยากได้บุญอยู่ดี แล้วหากเราทำเพื่อความสบายใจ แล้วเราเกิดอยากอุทิศส่วนกุศลแล้ว เหตุที่ทำให้เราคิดอยากอุทิศกุศลนั้น ก็ไม่ใช่เพราะเราคิดว่าเราได้บุญหรอกหรือครับ...งงครับ เวลาทำบุญนั้น หากหวังผลประโยชน์เข้าตัวเอง ถือว่าเป็นการทำบุญที่เจือด้วยความโลภหรือกิเลสอยู่ แต่หากทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่น ไม่ถือว่าเป็นการทำด้วยกิเลส เป็นสิ่งดีด้วยซ้ำ เพราะช่วยเพิ่มพูนเมตตากรุณาในใจเรา ที่จริงเวลาทำบุญเช่นให้ทาน ควรนึกถึงงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้รับเป็นหลัก ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดแก่เรานั้น แม้ไม่หวังหรือไม่อยาก ก็ย่อมบังเกิดแก่เราอยู่นั่นเอง

ถ้าหากนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตน ก็ควรมุ่งหวังว่าขอให้ธรรมเจริญงอกงามในใจเรา เช่น มีเมตตากรุณาและปัญญามากขึ้น ความเห็นแก่ตัวลดลง หรือไม่ก็ตั้งจิตมุ่งถึงพระนิพพาน การตั้งจิตนี้ดีกว่าปรารถนาความร่ำรวยมั่งมี เพราะเป็นการปลูกฉันทะและศรัทธาในธรรมให้ตั้งมั่นในใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved