ปุจฉา-วิสัชนา > สวดมนตร์ต้องกำหนดเวลาไหม
กลับหน้าแรก

สวดมนตร์ต้องกำหนดเวลาไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการพระคุณท่าน อยากเรียนถามว่า การสวดมนต์เช้าควรจะทำช่วงไหนถ้า เช้าตรู่ไม่มีเวลา และ สวดมนต์เย็นต้องกำหนดเวลาหริอเปล่าคะ
สวดมนต์นั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้ ดีทั้งนั้น ถ้าตอนเช้าไม่มีเวลา ก็สวดตอนเย็น หรือไม่ก็สวดสั้น ๆ แค่ ๕ นาทีก็ยังดี สวดมนต์เย็นก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับเวลาและศรัทธา ถ้ามีเวลาและศรัทธามากก็สวดยาว ๆ ถ้ามีเวลาและศรัทธาน้อยก็สวดสั้น ๆ สวดน้อยสวดสั้น ก็ยังดีกว่าไม่สวด ยิ่งถ้าวางใจถูกต้อง เช่น มีสติและสมาธิกับการสวด แม้สวดสั้น ก็ยังดีกว่าสวดยาวแต่ใจฟุ้งซ่าน คิดโน่นคิดนี่
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved